Mylimos akys

Kaina: 10€ | Pastabos:

Jei norite užsisakyti versiją su pritariamaisiais balsais rašykite el. paštu garsas@gmail.com

*****

DAINOS TEKSTAS

*****

Paslaptinga tartum jūra Mylimų akių šviesa.
Čia jos linksmos, čia paniurę  Lydi kasdien mane.

I PR.:
Tokios mėlynos akys, Lyg pražydę linai.
Jos ne žydi o dega Žiburėliais švelniais
Akyse lyg šaltiniuos Atsispindi dangus,
Ir upeliais ištvinęs Žemės rytas svaigus.

Rytą vakarą kas dieną Gera širdžiai, kai matau:
Juokias akys, akys mielos Man, o galbūt ir tau.

II PR.: