Kaip gražu miške

Kaina: 10€ | Pastabos:

Jei norite užsisakyti versiją su pritariamaisiais balsais rašykite el. paštu garsas@gmail.com

*****

DAINOS TEKSTAS

*****

Man vasara miške labia patinka , tiek daug visokių kirmėlių
Ilgų gyvačių čia nestinga , anei gražuolių siurbėlių
Štai šerno viduriai išvirtę , ten ratios riebus žaltys
Ir klaidžioja tarytum girtas , medžioklėj sužeistas lokys

Kaip gražu miške , vasaros laike , paslaptinga ilgu čia
Kaip gražu miške , vasaros laike , paslaptinga ilgu čia

Jei jiems pakliųsi mielas drauge , tave jie greitai sudraskys
Ir pagiedos už tavo sielą , lakštingala galvažudys .

Kaip gražu miške , vasaros laike , paslaptinga ilgu čia
Kaip gražu miške , vasaros laike , paslaptinga ilgu čia