Penktą valandą ryto

Kaina: 10€ | Pastabos:

Jei norite užsisakyti versiją su pritariamaisiais balsais rašykite el. paštu garsas@gmail.com

*****

DAINOS TEKSTAS

*****

Ar žinai , ką padariau , visą nakt aš važiavau

Visą naktį namiegojau , kad galėčiau pamatyt tavo veidą

Aš lėkiau tuščiam kely , noriu būt tavam glėby

Tik pajutes tavo lūpų skony vėl aš pasijusiu gerai ,  varai mane iš proto

 

Penktą valandą ryto aš ir tavo degančios akys

Penktą valandą ryto , mes stovėjom susikibę rankom ir žiūrėjom vienas į kitą

 

Virš galvos gražus dangus , pamiršau , visus žodžius

Negalėčiau niekada pamiršti tavo paslaptingų akių ,  varai mane iš proto

 

Pr.    Pragr.   Pr.