Linkėjimas – Vitalija ir Monika Katunskytės

Kaina: 15€ | Pastabos:

(Versija su pritariamuoju vokalu)

*****

DAINOS TEKSTAS

*****

Kiek kartu tau sakiau – tu nesiskųsk daugiau

Ir neprašyki  vėl užtarimo.

Padėti tau galiu,bet pats turi jėgų

Mylėt, gyventi net už du.

O jei tamsi diena       atėjo nelaukta,

Tu tik nekeiki savo likimo.

Tada visi kartu – likimas mes ir tu

Pasidalinsim tavo vargu

 

Ir šampano taurėj  nuskandinsim savo bėdas

Ir draugu sūkury palinguokime visi.

Taip gyvenam trumpai ir atmink ,kad laikas bėga,

Bet šiandien apie tai  negalvokime visai.

 

Tiek metų praeity praėjome visi

Ir nesuklupom savo kely.

Kas neklausys dangaus,likimas tuoj nubaus

Ir nebeliks mažyčio žmogaus.

Jei nori eit kartu, turi atrast jėgų

Ir nebijoti vėjų piktų.

Bet apie tai po to,dabar visiems ‘valio’

Ir ačiū jums, kad esat kartu.

 

Priedainis…

 

Ir šampano taurėj  nuskandinsim savo bėdas

Ir draugų sūkury palinguokime visi.

Taip gyvenam trumpai ir atmink ,kad laikas bėga,

Bet šiandien apie tai  negalvokime visai.

Pragrojimas.

 

Ir šampano taurėj  nuskandinsim savo bėdas

Ir draugu sūkury palinguokime visi.

Taip gyvenam trumpai ir atmink ,kad laikas bėga,

Bet šiandien apie tai  negalvokime visai.

 

Ir šampano taurėj  nuskandinsim savo bėdas

Ir draugu sūkury palinguokime visi.

Taip gyvenam trumpai ir atmink ,kad laikas bėga,

Bet šiandien apie tai  negalvokime visai.