Galėjau mylėti

Kaina: 15€ | Pastabos:

Jei norite užsisakyti versiją su pritariamaisiais balsais rašykite el. paštu garsas@gmail.com

*****

DAINOS TEKSTAS

*****

Vienintelį kartą galėjau mylėt,

Tavo gėlėm, tavo kalba norėjau tikrai tikėt.

Vienintelį kartą apie laimę svaigau

Juk tiek nedaug aš iš tavęs meilės prašiau.

 

Viltis ir svajonė vis ėjo greta

Maniau tai tikrai    laimės laįšai – tu tik nesupratai.

Prie durų stovėjau, kai pro jas išėjai

Lyg su ratu – tokiu sunkiu – pravažiavai.

 

Ir galbūt man  nebegrįš vasara,

Liūdesy į žemę kris ąšara.

Tik niekada tavo klasta nebesuras tiesos,

Meilės ir šilumos – mano namuos.

 

Galvojau likimas man siuntė tave.

Dėkojau aš jam ir tau tik vienam atvėriau širdies gelmes.

Bet tau nereikėjo namų šilumos,

Nei rankų šiltų – tu viską matei tik piniguos.

 

Negaila nei cento – juos sau pasilik

Už juos nenupirkti ramybės nakties – net nebandyk

O jei ir pavyktų tavo klasta

Žinok du galus – kaip visada – turi lazda

 

Ir galbūt man  nebegrįš vasara,

Liūdesy į žemę kris ąšara.

Tik niekada tavo klasta nebesuras tiesos,

Meilės ir šilumos – mano namuos.

 

 

Aš surasiu dar kely  meilę tą

Aš bandysiu patikėt pasaka.

Ten už kalnų, klonių aukštų, tarp ežerų žalių

Laimę surast turiu – ten ir einu

 

Vienineti karta galejau mylet ,

Vieninteli karta norejau tiket,

Vieninteli karta norejau mylet..