Kalėdų rytas

Kaina: 10€ | Pastabos:

Jei norite užsisakyti versiją su pritariamaisiais balsais rašykite el. paštu garsas@gmail.com

*****

DAINOS TEKSTAS

*****

Kaip sakė pranašas kadais , kai pasibaigs naktis
Kūdikėlis gims ir jį karaliumi vadins

Angelai plasnos sparnais ir giesmeles giedos

Angelai kurie supras , nebus kitos dienos

Pragr

Kalėdų rytas prasidės skambinant varpais

Leisk ramybės palinkėt ir tu man palinkėk

Angelai plasnos sparnais ir giesmeles giedos

Angelai kurie supras , nebus kitos dienos

Pragr

Liūdesys pavirs viltim , pykčiai pasibaigs

Ir visi visus metus bus tikrais draugais

Angelai plasnos sparnais ir giesmeles giedos

Angelai kurie supras , nebus kitos dienos

Angelai plasnos sparnais ir giesmeles giedos

Angelai kurie supras , nebus kitos dienos