Ramunę baltąją

Kaina: 10€ | Pastabos:

Jei norite užsisakyti versiją su pritariamaisiais balsais rašykite el. paštu garsas@gmail.com

*****

DAINOS TEKSTAS

*****

Kai sutikau aš jį , kai rožės skleidėsi
Kai sviro po langais balti ievų žiedai

Ant kranto stovi jis , kaip angelas gražus

O tų ievų žiedus į upę meta jis

 

Pr.2x

Ramunę baltąją užbūrė laimė man ,
Bet nesugrįš jinai jau amžinai .
Užburtą jį sekiau , bet jis kaip vėjas

Nors maldavau prašiau , toli nuėjo

Ir ši gili žaizda paliko man tada

Kai savo širdyje paniekinai mane

 

Pr.

 

Ir sutikau aš jį , kai rožės skleidėsi
Kai sviro po langais balti ievų žiedai

Sugrįžk o mylimas , leisk prisiglausti

Leisk paskutunį kart ištart myliu

 

Pr.4x

Pragr.

Pr.4x