Laiškas

Kaina: 6€ | Pastabos:

Jei norite užsisakyti versiją su pritariamaisiais balsais rašykite el. paštu garsas@gmail.com

*****

DAINOS TEKSTAS

*****

Jūra tyliai tavo vardą man pasakė

Tavo vardą pakartot , kai aš žuvėdros paprašiau

Ilgesio laišką , ilgesio laišką

Ant pakrantės smėlio vėlei parašiau

 

Aukštos bangos mano laišką tuoj užliejo

Ir nuplovė po smiltelę tuos neištartus žodžius

Ilgesio laišką , ilgesio laišką

Vien tik vėjas skaitė pro žalius medžius

 

O kaip toli , o kaip toli žodžiai pasakyti žodžiai pasakyti paslapčia
Grįžk jei gali , grįžk jei gali aš tavęs ilgiuosi aš ilgios ir dieną ir nakčia
Šnara pušys , tavo vardą vėlei taria

Jį girdžiu pro vetrų gausmą jį girdžiu aš tylumoj

Ilgesio laišką , ilgesio laišką

Tau vienam sudėjau sielos gilumoj

 

1st.                        Pr.2x                      solo

 

Ilgesio laišką , ilgesio laišką

Ant pakrantės smėlio vėlei parašiau

Pr.3x