Dieną naktį

Kaina: 15€ | Pastabos:

(Versija su pritariamuoju vokalu)

*****

DAINOS TEKSTAS

*****

Gęsta jūroj vakarinės žaros, pažiūrėk į mirgančias žvaigždes

Ar tiki kad mūsų protėviai ko gero, daug ilgiau gyveno negu mes

Tai legendos seka visą naktį, ligi ryto jas klausaus visas

Meile pasidžiaugti, laime pasidžiaugti, mums ir amžinybės neužteks

 

O kad galėčiau gyventi amžinai ir kartoti myliu tau – dieną naktį

Kaip mums išsaugoti meilę ar žinai ir branginti visad ją – dieną naktį

O kad galėčiau gyventi amžinai ir kartoti myliu tau – dieną naktį

Kaip mums išsaugoti meilę ar žinai ir branginti visad ją – dieną naktį

 

Dar vis tiek sunku save suprasti, gal ateis akimirka tokia

Kai sudie man tarsi, laikas apsispręsti ir išeisi širdimi sunkia

Vėl mes susitiksime ant kranto į žvaigždžių bedugnę pažiūrėt

Ir galbūt suprasi, vėl jėgų atrasi, svajone ir meile patikėt

 

O kad galėčiau gyventi amžinai ir kartoti myliu tau – dieną naktį

Kaip mums išsaugoti meilę ar žinai ir branginti visad ją – dieną naktį

O kad galėčiau gyventi amžinai ir kartoti myliu tau – dieną naktį

Kaip mums išsaugoti meilę ar žinai ir branginti visad ją – dieną naktį

 

Na na na na – dieną naktį….

 

O kad galėčiau gyventi amžinai ir kartoti myliu tau – dieną naktį

Kaip mums išsaugoti meilę ar žinai ir branginti visad ją – dieną naktį

O kad galėčiau gyventi amžinai ir kartoti myliu tau – dieną naktį

Kaip mums išsaugoti meilę ar žinai ir branginti visad ją – dieną naktį