Kalėdos

Kaina: 10€ | Pastabos:

Jei norite užsisakyti versiją su pritariamaisiais balsais rašykite el. paštu garsas@gmail.com

*****

DAINOS TEKSTAS

*****

Ei drauguži žiemos vidury , roges jei turi , tai gerai
Į kalną aukščiausią , patį balčiausią įkopt jei gali , tai gerai

Iš aukštai  pamatai  –  šviesų daug mieste

Su vėju šventė artėja pas tave

 

Kalėdos –  teisingai tu sakai
Kalėdos – laukia jų visi vaikai

Kalėdos – jau norim dovanų

Kur gi senelis , kur Kalėdų senis  –  aū
Ei drauguži žiemos vidury , svajonę turi , tai gerai

Savo žvaigždelę , rodančią kelią  sutikti gali , tai gerai

Iš aukštai  pamatai  –  šviesų daug mieste

Su vėju šventė artėja pas tave

Pr.

Solo

Iš aukštai  pamatai  –  šviesų daug mieste

Su vėju šventė artėja pas tave

 

Pr.2x