Lietuvaitė

Kaina: 15€ | Pastabos:

(Versija su pritariamuoju vokalu)

*****

DAINOS TEKSTAS

*****

Aš gyvenau šioje žemėje tarsi klajūnas

Skambant gitaroms dainas dainavau

Manęs tėviškėlė nepriglaudė nei puikūs rūmai

Taip ir keliaučiau sau amžinai

Bet vieną kart, ją pamačiau

Ryto aušros spinduliuos

Kam tave sutikau, mėlynake lietuvaite

Kam karštai pamilau geltonkasę karalaitę

Ir kokiais tais kerais, meilės pinklėm apžavėjai

Kam slaptais burtais tu mano širdį pakerėjai

Aš be tavęs kaip medis be lapų džiūstu

Jaučiuosi tarsi dangus be debesų

Dabar vienumoj kaip saulė be spindulių dūstu

Aš be tavęs gyventi negaliu

Bet vieną kart, ją pamačiau

Ryto aušros spinduliuos

Kam tave sutikau, mėlynake lietuvaite

Kam karštai pamilau geltonkasę karalaitę

Ir kokiais tais kerais, meilės pinklėm apžavėjai

Kam slaptais burtais tu mano širdį pakerėjai

Nai na nai ….

Kam –  ta – ve sutikau, mėlynake lietuvaite

Kam karštai pamilau geltonkasę karalaitę

Ir kokiais tais kerais, meilės pinklėm apžavėjai

Kam slaptais burtais tu mano širdį pakerėjai

Kam tave sutikau, mėlynake lietuvaite

Kam karštai pamilau geltonkasę karalaitę

Ir kokiais tais kerais, meilės pinklėm apžavėjai

Kam slaptais burtais tu mano širdį pakerėjai

Kam slaptais burtais tu mano širdį pakerėjai