Kalėdų naktis

Kaina: 10€ | Pastabos:

Jei norite užsisakyti versiją su pritariamaisiais balsais rašykite el. paštu garsas@gmail.com

*****

DAINOS TEKSTAS

*****

Kas ten už lango nakties tamsoje gena vieškeliu gruodžio sniegą
Tokią šventinę naktį sapnai spalvoti aplanko per niegą

Šiąnakt meilei uždek žvakutes ir širdim atsiliepki

Laimingi metai pas tave , neužtrugs šiąnakt ateiti

Laimingi metai pas tave , neužtrugs šiąnakt ateiti

 

Duok dieve man daug ištvermės ir jegų ir audroj niekad nepaklysti

Be viltis lyg be tavo tarnų skaudžiau ima rytas švisti

Šiąnakt laikrodžiai darniai sustos , tik trumpam atsikvėpti

Laimingi metai pas tave , neužtrugs šiąnakt ateiti

Laimingi metai pas tave , neužtrugs šiąnakt ateiti

Solo

 

Šiąnakt laikrodžiai darniai sustos , tik trumpam atsikvėpti

Laimingi metai pas tave , neužtrugs šiąnakt ateiti

Laimingi metai pas tave , neužtrugs šiąnakt ateiti

Laimingi metai pas tave , neužtrugs šiąnakt ateiti