Gyvenk

Kaina: 15€ | Pastabos:

(Versija su pritariamuoju vokalu)

*****

DAINOS TEKSTAS

*****

Mes taip skubam kažkur, neaišku kodėl

Reik spėti visur, sustot negali Jug lekia visi, kitaip nesuspėsi

Ir netgi draugai, tau sako rimtai Nėr laiko visai, nejau nematai

Dar metai kiti ir būsim rimti, O kur  mes nubėgsim

 

Ir viskas tikrai bus gerai

 

Gyvenk, linksmai kol gali

Kol esam jauni, kol norisi šventę tęsti

Kol dar karštai pulsuoja širdis

Ir kviečia ligi ryto švęsti

 

Nesmūsų čia daug, tad nieko nelauk

Neleisk sau dabar užgesti

Ir nesvarbu, koks rytas išauš

Dabar jug mūsų rytas švęsti

 

Gyvenk

 

Nors kelias sunkus nevisada būni žvalus

Būna dienų, kai nėra jėgų ir verkti noris

Bet pasistenk, skausmo išvenk. Jug ištiesų gera gyvent

Bėdos praeis ir viskas vėl bus po senavei

 

Ir viskas tikrai bus gerai

 

Gyvenk, linksmai kol gali

Kol esam jauni, kol norisi šventę tęsti

Kol dar karštai pulsuoja širdis

Ir kviečia ligi ryto švęsti

 

Nesmūsų čia daug, tad nieko nelauk

Neleisk sau dabar užgesti

Ir nesvarbu, koks rytas išauš

Dabar jug mūsų rytas švęsti

 

Gyvenk, linksmai kol gali

Kol esam jauni, kol norisi šventę tęsti

Kol dar karštai pulsuoja širdis

Ir kviečia ligi ryto švęsti

 

Nesmūsų čia daug, tad nieko nelauk

Neleisk sau dabar užgesti

Ir nesvarbu, koks rytas išauš

Dabar jug mūsų rytas švęsti

 

Gyvenk