Sveiki namai (RMX)

Kaina: 15€ | Pastabos:

(Versija su pritariamuoju vokalu)

*****

DAINOS TEKSTAS

*****

Sveiki sveiki namai gimti, Vai džiugu man jų glėby

Rieda skruostu ašara skaidri

O močiut, o sengalvėl, Neraudok, šalia aš vėl

Nusijuok o žilas tėvužėl

 

Neradau kituos kraštuos, Saulės aš tokios kaitrios

Ir šilojų klonių nuostabių

Neradau gelsvų kasų, Ir žydrų židrų akių

Neradau aš nei lobių paslėptų

 

Aš namie, juokis širdie ! Aš namie, juokis širdie !

 

Sveiki ,sveiki namai gimti, Vai džiugu man jų glėby

Rieda skruostu ašara skaidri,

O močiut , o sengalvėl, Neraudok šalia aš vėl,

Nusijuok , o žilas tėvužėl

 

Aš namie , juokis širdie ! Aš namie, juokis širdie !

Aš namie , juokis širdie ! Aš namie, juokis širdie !