Pašauki mane vai pašauki (RMX)

Kaina: 10€ | Pastabos: Antanas Čapas

Jei norite užsisakyti versiją su pritariamaisiais balsais rašykite el. paštu garsas@gmail.com

*****

DAINOS TEKSTAS

*****

Pabraidžiok su manim po gaivią rasą

Kada žiogeliai labą rytą gros

Gal pievų karalijoj tu suprasi

Kodėl ilgiuosi rytmečio aušros

Pašauki mane vai pašauki  Kad net suaidėtų skliautai

Nejaugi, nejaugi, nejaugi  Tu nieko lig šiol nematai

Nejaugi, nejaugi, nejaugi    Aš veltui į laimę kviečiu

Pašauki mane vai pašauk   Pačiu nuostabiausiu žodžiu

Tu dieną lauk manęs obels pavėsy

Kai saulė supas gintaro rugiuos

Gal tu iš saulės pasakų atspėsi

Kodėl aš kiekvienos dienos ilgiuos

 

Priedainis

 

Išeikim džiaugtis vakaru žvaigždėtu

Kai rūkas plauko paupio krantuos

Galbūt tau mėnesienoj paaiškėtų

Kodėl ilgiuosi vakaro tylos