Kardiofonas -Kalėdų eglutė

Kaina: 10€ | Pastabos:

Jei norite užsisakyti versiją su pritariamaisiais balsais rašykite el. paštu garsas@gmail.com

*****

DAINOS TEKSTAS

*****

Ant kalėdinės eglutės supas raibosios gegutės
Nežinia  ką jos kukuoja . nežinia ką iškukuos

Šakomis keliauja voras , nuo žvakučių vaškas ląša

Tyška vaškas ant stalelio su vokais neatplėštais

 

Pakabinkit pakabinkit ant kalėdinės eglutės

Stebūklinga vėrinėlį Arčibaldo vaizdinių

Kai per ledą lekia pelės , kaip klastingai žybsi akys

O už lango mėnuo dega , rūksta kraterių anga
Į mane pro lango plyšį žvelgia dulkinas praeivis

Ir per telefono kriauklę gaudžiant jūrą išgirstu

Pasigirsta moters juokas , bet staiga garsai nutyla

Ir iš radijo antenos kalas pamažu kulka

 

Pakabinkit ant eglutės neramios tylos girliandą

Sprangią naikintuvų tylą užrakintą po žeme
Pakabinkit pakabinkit ant kalėdinės eglutės

Sprangią naikintuvų tylą užrakintą po žeme

 

Štai nuo antkapių pakyla , tarsi sielos baltos varnos

Kyla rankos atsigniaužę jau apaugusios žieve

Ant tų rankų krenta sniegas , pelenų šviesumo sniegas

Šaltas sniegas kuris byra iš akiduobių tuščių

 

Pakabinkit pakabinkit ant kalėdinės eglutės

Baltą baltą nosinaitę nusišluostyti akims

Pakabinkit pakabinkit ant kalėdinės eglutės
Baltą baltą nosinaitę nusišluostyti akims