Sugrįžk

Kaina: 10€ | Pastabos:

Jei norite užsisakyti versiją su pritariamaisiais balsais rašykite el. paštu garsas@gmail.com

*****

DAINOS TEKSTAS

*****

Aš viską viską užmiršau ir viską tau seniai atleidau ,

Sugrįžk sugrįžk vardu pašauk , tu vėl gyvensi manyje

O jeigu ne , o jeigu ne , tai susitikime per klaidą

Aš viską viską užmiršau ir viską tau seniai atleidau

 

O aš taip myliu  aš taip myliuprieš šitą jausmą meilė
Tik aidas tolimo griaustinio
Įsiliepsnojęs ilgesys , širdies išdegino kraštelį

Ir ašara lyg debesis , nuplovė nuoskaudos šešėlį
Aš taip myliu aš taip myliu , kad rodos ir tavy galiu

Uždegt didžiulę jausmo ugnį , tik tą bedugnę , tą bedugnę   Pr.  Pragr.  Pr