Žodžiai

Kaina: 15€ | Pastabos:

Jei norite užsisakyti versiją su pritariamaisiais balsais rašykite el. paštu garsas@gmail.com

*****

DAINOS TEKSTAS

*****

Naktis sidabro į marias papylė

Lig pat akiračio mėnulio takas

Lig jūros bangos tavo žodžiai tyliai

Į mano širdį mėnesienoj plaka

 

Aš juos renku, aš noriu juos atminti

Tegul jie mano buityje gyvena

Juk tu gali išeit, kitiems juos išdalinti

Gali ir niekados nebūti mano

 

O tu dabar kalbėk – ilgai kalbėki

Juk būna valandų susitikimų

Kurie praeina rodos,  o palieka

Tik ilgesį ir didelį laukimą.

 

Iš kopų mėnuo pamažu jau kyla

Ir blykšta vandeny sidabro takas

O tavo žodžiai tartum bangos tyliai

Į mano širdy paslaptingai plakas.

 

O tu dabar kalbėk – ilgai kalbėki

Juk būna valandų susitikimų

Kurie praeina rodos,  o palieka

Tik ilgesį ir didelį laukimą.

 

O tu dabar kalbėk – ilgai kalbėki

Juk būna valandų susitikimų

Kurie praeina rodos, o palieka

Tik ilgesį ir didelį laukimą.