Žvaigždžių kvartetas

Jau paskelbta 656 fonogramų

Laiškas

Jūra tyliai tavo vardą man pasakė

Tavo vardą pakartot , kai aš žuvėdros paprašiau

Ilgesio laišką , ilgesio laišką

Ant pakrantės smėlio vėlei parašiau

 

Aukštos bangos mano laišką tuoj užliejo

Ir nuplovė po smiltelę tuos neištartus žodžius

Ilgesio laišką , ilgesio laišką

Vien tik vėjas skaitė pro žalius medžius

 

O kaip toli , o kaip toli žodžiai pasakyti žodžiai pasakyti paslapčia
Grįžk jei gali , grįžk jei gali aš tavęs ilgiuosi aš ilgios ir dieną ir nakčia
Šnara pušys , tavo vardą vėlei taria

Jį girdžiu pro vetrų gausmą jį girdžiu aš tylumoj

Ilgesio laišką , ilgesio laišką

Tau vienam sudėjau sielos gilumoj

 

1st.                        Pr.2x                      solo

 

Ilgesio laišką , ilgesio laišką

Ant pakrantės smėlio vėlei parašiau

Pr.3x


Dar širdyje ne sutema

Kas dieną barės su uosiais vėjai,
Vyšnia lingavo mums po langais.
Jaunystė mano kažkur skubėjo,
Jaunystė skrido juodbėriais žirgais.

Keitės ir miestai, ir veidai.
Šaukiau tave, bet tu manęs neišgirdai.
Metai nuskendo tolumoj,
Bet tavo meilė vėlei šaukia grįžt namo.

Laimė man dar nesvetima,
Dar širdyje ne sutema, ne sutema.
Neša greit žirgai mane
Ten, kur lingavo ryto vėjuose vyšnia.

Ir susitaikys su uosiais vėjai,
Vyšnia vėl kalbins mus po langais.
Jaunystė mano dar nepraėjo,
Jaunystė grįžta juodbėriais žirgais.

Keitės ir miestai, ir veidai.
Šaukiau tave, bet tu manęs neišgirdai.
Metai nuskendo tolumoj,
Bet tavo meilė vėlei šaukia grįžt namo.

Laimė man dar nesvetima,
Dar širdyje ne sutema, ne sutema.
Neša greit žirgai mane
Ten, kur lingavo ryto vėjuose vyšnia.

 


Kur aukštas klevas

Ten, kur aukštas klevas,
Bėgo baltas kelias
Pro tėvų namus gimtus.
Rytmečiais rasotais
Mus už horizontų
Šaukė laikas nekantrus.

Gera buvo lėkti,
Džiaugtis ir gyventi
Tarp vilties ir tarp sapnų.
Degė miestų ugnys,
Bėgo mūsų metai,
Švietė ilgesys namų.
Pro klevą, pro rugius,
Kur mėlynas dangus
Ankstyvą rytą,
Nakty ar sutemoj,
Nedrąsūs kaip vaikai
Po daugel metų jau tiktai namo.

Žydės aušra languos,
Miegos tyla rugiuos,
Ir skubins širdys.
O senas namas lauks,
Sušildys ir priglaus
Jo šiluma.

Toj šaly, kur augom,
Klevas kelią saugo,
Į tėvų namus gimtus.
Mes čionai žydėjom,
Mes iš čia išėjom
Pro plačius svajų vartus.

Baltasparni gandre,
Laimės metų paukšti,
Kur plasnoji, kur skrendi?
Gal kaip mes vaikystės
Savo seno kraigo,
Ieškai ir nesurandi?
Pro klevą, pro rugius,
Kur mėlynas dangus
Ankstyvą rytą,
Nakty ar sutemoj,
Nedrąsūs kaip vaikai
Po daugel metų jau tiktai namo.

Žydės aušra languos,
Miegos tyla rugiuos,
Ir skubins širdys.
O senas namas lauks,
Sušildys ir priglaus
Jo šiluma.


Po žvaigždėtu dangum

Čia mūsų dienos ilgi vakarai ir miesto žiburiai
Lapų delnuos įrašyta lemtis taip atvirai
Kai pynės šakos svyruoklių beržų mane apkabinai
Jau vakarėja diena, bet nenutyla daina nei tau nei man

PRIEDAINIS:
Kai po dangum žvaigždėtu jausmu banga užlies ir nuneš
Mus tarsi išbarstytas žvaigdžes surinks dangus
Kad niekad neištirptu nei upė, nei keliai, nei lemtis
Nes myliu aš juk aš myliu

Čia mūsų dienos ilgi vakrai pakyla aitvarai
Šoks ant stogų basakojis lietus ir jovarai
Ir mūsų rankos pavirto sparnais pakilome aukštai
Jau vakarėja diena, bet nenutyla daina nei tau nei man

PRIEDAINIS:
Kai po dangum žvaigždėtu jausmu banga užlies ir nuneš
Mus tarsi išbarstytas žvaigdžes surinks dangus
Kad niekad neištirptu nei upė, nei keliai, nei lemtis
Nes myliu aš juk aš myliu

Vardą tik tavo kartoju
Tu man esi toks brangus

PRIEDAINIS:
Kai po dangum žvaigždėtu jausmu banga užlies ir nuneš
Mus tarsi išbarstytas žvaigdžes surinks dangus
Kad niekad neištirptu nei upė, nei keliai, nei lemtis
Nes myliu aš juk aš myliu (x2)


Paryžiaus tango

Vėl Paryžius kviečia tango garsais,
Mus klajoti Eliziejaus laukais.
Vėl abu apsvaigsim šokio ritme,
Duok man ranką ir eime.

Mes šokam tango, Paryžiaus tango,
Tu mūsų meilė, mūsų tango.
Svaigus kaip vynas, kaip žiedai,
Tu mūsų širdis užvaldai.

Mes šokam tango, Paryžiaus tango,
Jaučiu švelnumą tavo rankų.
Plakimą mylinčios širdies,
Visad mana širdis virpės.

Paryžiaus tango…

Šviečia kaštonų žiedai,
Kaista iš laimės veidai.
Šviečia bulvarai ir aikštės,
Šventiškai žybčioja žvaigždės.

Vėl Paryžius kviečia tango garsais,
Mus klajoti Eliziejaus laukais.
Vėl abu apsvaigsim šokio ritme,
Duok man ranką ir eime.

Mes šokam tango, Paryžiaus tango,
Tu mūsų meilė, mūsų tango.
Svaigus kaip vynas, kaip žiedai,
Tu mūsų širdis užvaldai.

Mes šokam tango, Paryžiaus tango,
Jaučiu švelnumą tavo rankų.
Plakimą mylinčios širdies,
Visad mana širdis virpės.

Vėl Paryžius kviečia tango garsais,
Mus klajoti Eliziejaus laukais.
Vėl abu apsvaigsim šokio ritme,
Duok man ranką ir eime.

Mes šokam tango, Paryžiaus tango,
Tu mūsų meilė, mūsų tango.
Svaigus kaip vynas, kaip žiedai,
Tu mūsų širdis užvaldai.

Mes šokam tango, Paryžiaus tango,
Jaučiu švelnumą tavo rankų.
Plakimą mylinčios širdies,
Visad mana širdis virpės.

Tango, Paryžiaus tango,
Jaučiu švelnumą tavo rankų.
Plakimą mylinčios širdies,
Visad mana širdis virpės.

 


Mylimos akys

Paslaptinga tartum jūra Mylimų akių šviesa.
Čia jos linksmos, čia paniurę  Lydi kasdien mane.

I PR.:
Tokios mėlynos akys, Lyg pražydę linai.
Jos ne žydi o dega Žiburėliais švelniais
Akyse lyg šaltiniuos Atsispindi dangus,
Ir upeliais ištvinęs Žemės rytas svaigus.

Rytą vakarą kas dieną Gera širdžiai, kai matau:
Juokias akys, akys mielos Man, o galbūt ir tau.

II PR.:


Jaunystės meilė

Man negaila nieko kas praėjo,

Man negaila laiko be tavęs

Nes negyvenau kol nemylėjau

Tavo meilę aš bijau prarast.

 

Žvelgia akys gilios tarsi jūra

Tokios gilios kad nuskęst galiu

Tavo žodžiai vėl mane užbūrė

Būsim dviese, liksime kartu

 

Jaunystės meilė, audringos naktys

Jaunystės meilė mus amžina

Ir meilės vėjas, kaip jūros lašą

Į tavo krantą nuneš mane.

 

Pragr

 

Mėnuo švyti meile paslaptinga

Žvaigždės tyliai sidabru žėrės

Šypsais šiąnakt man labai svajingai

Tavo juokas amžiams pakerės

 

Man negaila nieko kas praėjo

Man negaila laiko be tavęs

Nes negyvenau kol nemylėjau

Tavo meilę aš bijau prarast.

 

Jaunystės meilė, audringos naktys

Jaunystės meilė mus amžina

Ir meilės vėjas, kaip jūros lašą

Į tavo krantą nuneš mane.

 

Pragr.

Ir meilės vėjas, kaip jūros lašą

Į tavo krantą nuneš mane.


Daugiau fonogramų rasite pasirinę konkretų atlikėją šoniniame meniu >>>