Neda Malūnavičiūtė

Jau paskelbta 656 fonogramų

Ne eilinė diena

Per ilgas, pilkas gatves, vaikšto tūkstančiai žmonių,
Per ilgas, pilkas gatves, gal ir aš einu tarp jų.
Labas, jei ten esi, sudie jei ijau buvai,
Ar tu gerai gyveni ? Papasakok trumpai…

Ne eilinė diena, kurios mes taip laukėm,
Ar mūsų meilė tikra ? Tau atsakysiu palaukus.
Kol dangus atsibus ir saulė pakils aukštai,
Nes mes šios dienos laukėme per ilgai.

Per ilgas, pilkas gatves, aidi tūkstančiai balsų,
Aš bandau tave surast tarp nepažįstamų veidų,
Labas, jei ten esi, sudie jei ijau buvai,
Ar tu gerai gyveni ? Papasakok trumpai…

Priedainis. Pragrojimas.

Ne esilinė diena, bus tokia kokios laukėm
Ar mūsų meilė tikra ? Tau atsakysiu palaukus.
Kol dangus atsibus ir saulė pakils aukštai,
Nes mes šios dienos laukėme… turbūt per ilgai.


Pasaka

Ir kai ateis naktis aš leisiu meilei išsiskleist
Užmerkusi akis, kaip lietų įsileisiu.

Ir virš laukų ir klonių, nuskrisiu paskui vėją, link dausų
Ant skraistės ir žvaigždžių
Ir leisiu tau ateit, kai nieko nebelauksiu
Ir leisiu vėl išeit, sakydama – aš lauksiu.

Tik tu man parašyk, pabūk ligi aušros
Tik tu man paskaityk, kol ryto saulė patekės
Ir naktį išsklaidys
Tu man parašyk, pabūk ligi aušros
Tik tu man paskaityk, kol ryto saulė patekės
Ir naktį išsklaidys

Ir kai ateis naktis, pažvelgsiu tamsai į akis
Pavargusi nuleisiu, tau galvą ant krūtinės

Ir virš laukų ir klonių, nuskrisiu paskui vėją, link dausų
Ant skraistės ir žvaigždžių
Ir leisiu tau ateit, kai nieko nebelauksiu
Ir leisiu vėl išeit, sakydama – aš lauksiu.
Pragrojimas

Priedainis 2x

 


Sveikas atvykęs

Tu stovi prie durų, o už lango vėl lyja lietus

Ranka ant skambučio, o tavo akys vėl žvelgia į batus

Užeik nesikuklink, pasipasakok kas naujo Malibu

Ir vėl pameluok kaip pasiilgai visų senų draugų

 

Tad sveikas atvykęs, tik oras toks nevykęs

Visai kaip tos septynios nuodėmės AMIGO,

Ir aš nežinau dabar ar aš esu laiminga

Tad melsiuos už tave, tik būki išmintingas

 

Išvirsiu kavos, tu pameluok, kaip pasiilgai namų

Gali paprašyt, aš padainuosiu senų gerų dainų

Užeik nesikuklink, pasipasakok, man viskas įdomu

Ir vėl išvažiuok, pasimatysim dar 102 kartus

 

Tad sveikas atvykęs, tik oras toks nevykęs

Visai kaip tos septynios nuodėmės AMIGO,

Ir aš nežinau dabar ar aš esu laiminga

Tad melsiuos už tave, tik būki išmintingas

PRAGROJIMAS

 

PRIEDAINIS

 

PRAGROJIMAS


Atvirukas

Norėčiau sugrįžt , kur niekad nebuvau  Ir susigražint , ką seniai palikau

Visus žodžius , kurių nepasakiau Visas eiles , kurių neparašiau

Norėčiau nuskęst aukštai danguje , pasislėpt nuo visų nuostabioj šalyje

Kur žvaigždės ir kometos spindi taip gražiai ir operos nemokamai

Klausosi vaikai

 

Kur senas kalėdų atvirukas , kurio aš niekad tau neparašiau

Ir senas židinys ir ta sena daina kurios aš niekad tau nedainavau

 

Norėčiau sugrįžt , kur niekad nebuvau  Ir susigražint , ką seniai palikau

Kur žvaigždės ir kometos spindi taip gražiai ir operos nemokamai

Klausosi vaikai

Pr.2x

 

Pragr

Pr.


Kai tu šalia

Ar prisimeni vaikystės veją ,  Mūsų saulę, mūsų dangų?

Senus gerus draugus  Ir motinos akis?

Ten kur seno seno miesto sienos  Pasislėps vaikystes dienos

Ir lietus nuplaus į jūrą  Degančius žodžius

 

Kur skaičiuodavom žvaigždes ir rašydavom eiles

Kai tu šalia aš galiu svajoti   , Tu šalia aš galiu dainuoti

Ir ta saule danguje telpa mūsų delnuose , Aš galiu – nes tu esi šalia

 

Nusivesk mane per ryto rasą , pasitikti saules tekant

Nusivesk pašokt su veju  ir aplenkt bangas

Ten kur mūsų seno miesto sienos ,kur draugai, kur mūsų dienos

Ir lietaus neužgesinę degančių dainų

 


Yra šalis

Seniai seniai, labai seniai
Kai žmonės meldėsi gyvatėms
Gyveno šičia milžinai
Bet šito nieks nematė

Žėrėjo išmintim žyniai
O Gediminas pilį statė
Ir šalį laimino Dievai
Bet šito nieks nematė

Pr. Nieks nematė.

Juodosios jūros bangose
Mūs Kunigaikščio žirgas plakės
Švytėjo Lietuvos dvasia
Bet šito nieks nematė

Valiutos keitės ir laikai
Praščiokų vyžas keitė batai
Nutilo ant kalnų vilkai
Tik šito nieks nematė

Pr. Nieks nematė.

Teliko lyra ir knyga
Engėjai mūsų kraują lake
Jau mane šaliai pabaiga
Bet šito nieks nematė

Tauta tvirta tartum pilis
Ji Laisvės pamatus atstatė
Ir klesti Lietuvos šalis….
(Tik niekas to nematė)…

Pr. Nieks nematė.


Eilinę dieną rojuj

Eilinę dieną rojuj
Tu klupdamas eini
Ieškodamas rytojaus,
Kad galėtum pasakyt:

Pasaulis tau po kojom
O tu norėtum paklausyt
Dainų, kurias dainuoja
Pasaulio pakrašty
Kur lyti nenustoja

Staiga pusiaukelėj sustoji,
Kad viską blaiviai apmąstyt
Ką palikai, kur išėjai
Ir tavo pirštai nieko nesugroja

Tik tavo širdyje
Nutirpsta sniegas žiemą
Ir sninga per Kalėdas čia,
Havajų salose
(x2)

Eilinę dieną rojuj
Su ta pačia viltim
Kur skausmas nenustoja
O tu norėtum pasakyt

Kad tik išsilaikyt ant kojų
O tu norėtum paklausyt
Dainų, kurias dainuoja
Pasaulio pakrašty
Kur lyti nenustoja

Staiga pusiaukelėj sustoji,
Kad viską blaiviai apmąstyt
Ką palikai, kur išėjai
Ir tavo pirštai nieko nesugroja

Tik tavo širdyje
Nutirpsta sniegas žiemą
Ir sninga per Kalėdas čia,
Havajų salose
(x4)


Daugiau fonogramų rasite pasirinę konkretų atlikėją šoniniame meniu >>>