Liaudies dainos

Jau paskelbta 656 fonogramų

Kitava – Buvo naktys švento Jono

O pavasari malonus,
O pavasari gražus,
Tu toks mielas, paslaptingas,
Tu atgaivini jausmus.

O, pavasari, skubėki
Širdį mano nuramint.
Širdžiai ilgesio nereikia
Pirmą meilę sugražink.

Ten, kur žalias vasarojus,
Teka upė šniokšdama
Ir armonika raudojo
Stiprių rankų traukiama.

Buvo naktys švento Jono,
Laužai degė paupy,
Buvo linksma ir malonu
Pirmą meilę prisimint.

Tu neklausk, kam aš nešioju
Baltą gėlę atlape,
Kieno vardą aš išpjoviau
Į žilvytį ties upe.

Baltas žiedas nekaltybės,
Jis nešiojamas visų.
Tavo vardą pirmutinį
Aš išpjoviau ant šakų.

Kaip paukštelis prie paukštelio,
Kaip gėlelė prie gėlės,
Taip širdelė prie širdelės
Vienąkart nurimt turės.


Snaudžia malūnas

Snaudžia malūnas prie kelio Saulė seniai vakaruos
Guli mėnulis upely Klausosi mano dainos

Nors nėr tavęs čionai Nors tu toli
Noriu papasakoti tau vienai Kas manoj širdy
Noriu papasakoti tau vienai Kas manoj širdy

Noriu aš vasaros sapną Apie tave susapnuot
Noriu šią dainą nors kartą Dviese prie upės dainuot

Nors nėr tavęs čionai Nors tu toli
Noriu papasakoti tau vienai Kas manoj širdy
Noriu papasakoti tau vienai Kas manoj širdy
Kaip man tave pamatyti Kur man tave susitikt
Eikim saulėlydžio laukti Grįžkim aušros pasitikt

Nors nėr tavęs čionai Nors tu toli
Noriu papasakoti tau vienai Kas manoj širdy
Noriu papasakoti tau vienai Kas manoj širdy

Snaudžia malūnas prie kelio Saulė seniai vakaruos
Guli mėnulis upely Klausosi mano dainos

Nors nėr tavęs čionai Nors tu toli
Noriu papasakoti tau vienai Kas manoj širdy
Noriu papasakoti tau vienai Kas manoj širdy


Tu nepyk

Tu nepyk, tu nepyk , tu nepyk Jei gegužį nežydi žiedai
Jei gegužį nežydi žiedai Reiškia saulės jiems buvo per mažai.
Lala lai, lala lai la la lai
Jei gegužį nežydi žiedai Reiškia saulės jiems buvo per mažai.

Tu sugrįžk, tu sugrįžk į namus Tenai laukia šampanas, alus
Prisimink, prisiminki brangus Mūsų meilės pirmuosius žiedus.
Lala lai, lala lai la la lai
Prisimink, prisiminki brangus Mūsų meilės pirmuosius žiedus.

Pragr.

Kai tave man parveš traukinys, rožių kvapas perone pasklis
Nors bus gruodas bet gėlės žydės, visos gėlės žydės dėl tavęs
Lala lai, lala lai la la lai
Nors bus gruodas bet gėlės žydės, visos gėlės žydės dėl tavęs
Tu nepyk, tu nepyk , tu nepyk kad gegužį nežydi žiedai
Pasakyk pasakyk pasakyk, ah kodėl tu mane palikai
Lala lai, lala lai la la lai
Pasakyk pasakyk pasakyk, ah kodėl tu mane palikai

Pragr.


Tyliai leidžias pavargusi saulė

Tyliai leidžias pavargusi saulė, Paskutiniai šešėliai dienos.
Galbūt viską pasaulyje pamiršiu, Bet tavęs, mylimoji, niekados.

Išėjai tu rasotais takeliais, Nesiklausus tėvelio nei mamos.
Ant pirštelių skaičiuodama žvaigždutes Tu sakei, kad mylėsi visados.

Daug žvaigždučių dar liko neskaičiuotų, Suskaičiuoti jų niekas negalės.
Aš mačiau – glamonėjo tave kitas Ir aistringai bučiavo lūpeles.

Jei nemyli, nenori, nereikia, Aš iš meilės numirti galiu.
Ir numiręs aš pas tave ateisiu, Šaltu žvilgsniu pažvelgsiu į akis.


Mano namas vijokliais apaugęs

Mano namas vijokliais apaugęs, Mano namas beržų šlamesy,
Kur dingai, vai sugrįžk, mielas drauge, Nekankinki manęs ilgesy. (2×2)

Nekankinki manęs, nekankinki, Nežarstyki senųjų žaizdų.
Ir širdies širdimi nevadinki, Ir nesiūlyki meilės nuodų. (2×2)

Kai sėdėjom po medžių šakelėm, Abu laukėm gražuolės nakties.
O tai buvo žvaigždelė klajūnė, Kuri mums jau daugiau nebešvies. (2×2)
Pragrojimas 1 posm
Tavo plaukuos švelniai išsipynę Sidabriniai, auksiniai žiedai.
Na, tai kas, kad trobelė medinė Apkaišyta vijoklių žiedais. (2×2)

Na, tai kas, kad trobelė medinė, Apkaišyta vijoklių žiedais,
Na, tai kas, kad aš jauną mergelę Pamylėjau tyliais vakarais… (2×2)


Mažam kambarėly

Mažam kambarėly  Ugnelę kuriu. (2×2)
Girdžiu kaip motulė  Kalba su kariu: (4×2)
Kalnus tu praėjai,  Upes perbridai; (2×2)
Pasakyk, sūneli, Mirti ar bijai? (4×2)

Kalnus aš praėjau, Upes perbridau (2×2)
Oi, neklausk, motule – Mirti aš bijau. (4×2)

Kas man iš tos laimės Ir iš tos garbės, (2×2)
Jei aš vienas džiaugsiuos, O šimtai – liūdės? (4×2)

Mažas kauburėlis  Po žaliais beržais…(2×2)
Verkia motinėlė  Tyliai vakarais…(4×2)


Žalioj stotelėje (RMX)

Mama, lik sveika, dar apglėbk ranka,
Dar paglostyki man plaukus.
Liepa, lik sveika, mostelk man šaka,
Tu seniai mane praaugus.

Mama, lik sveika, liepa, lik sveika –
Laukit laukite sugrįžtant.
Būti jaunam šaunu, žengti pirmyn šaunu –
Aš į pasaulį einu!

Žalioj stotelėje žvelgiu į kelio vingį,
Vaikystės pasakos jau taip toli.
Žalioj stotelėje beržai sėkmės man linki,
Beržų linkėjimai žali žali.

Pragr

Mama, ko liūdi, mama, kam lydi?
Aš surasiu savo kelią.
Liepa, ko šlami, ką tu man lemi?
Tu išburk man šviesią dalią.

Mama, lik sveika, liepa, lik sveika –
Laukit laukite sugrįžtant.
Būti jaunam šaunu, žengti pirmyn šaunu –
Aš į pasaulį einu!

Žalioj stotelėje žvelgiu į kelio vingį,
Vaikystės pasakos jau taip toli.
Žalioj stotelėje beržai sėkmės man linki,
Beržų linkėjimai žali žali.

Pragr

Žalioj stotelėje žvelgiu į kelio vingį,
Vaikystės pasakos jau taip toli.
Žalioj stotelėje beržai sėkmės man linki,
Beržų linkėjimai žali žali.


Nijolė Ščiukaitė ir Leonidas Šumskis – Žalioj stotelėje

Mama, lik sveika, dar apglėbk ranka,
Dar paglostyki man plaukus.
Liepa, lik sveika, mostelk man šaka,
Tu seniai mane praaugus.

Mama, lik sveika, liepa, lik sveika –
Laukit laukite sugrįžtant.
Būti jaunam šaunu, žengti pirmyn šaunu –
Aš į pasaulį einu!

Žalioj stotelėje žvelgiu į kelio vingį,
Vaikystės pasakos jau taip toli.
Žalioj stotelėje beržai sėkmės man linki,
Beržų linkėjimai žali žali.

Pragr

Mama, ko liūdi, mama, kam lydi?
Aš surasiu savo kelią.
Liepa, ko šlami, ką tu man lemi?
Tu išburk man šviesią dalią.

Mama, lik sveika, liepa, lik sveika –
Laukit laukite sugrįžtant.
Būti jaunam šaunu, žengti pirmyn šaunu –
Aš į pasaulį einu!

Žalioj stotelėje žvelgiu į kelio vingį,
Vaikystės pasakos jau taip toli.
Žalioj stotelėje beržai sėkmės man linki,
Beržų linkėjimai žali žali.

Pragr

Žalioj stotelėje žvelgiu į kelio vingį,
Vaikystės pasakos jau taip toli.
Žalioj stotelėje beržai sėkmės man linki,
Beržų linkėjimai žali žali.


Neišeik tu iš sodžiaus (RMX)

Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus,
Nepaliki žilvičių vienų.
Be tavęs vakarai bus nuobodūs,
Be tavęs nebus sodžiuje dainų. (2×2)

Tavo tėvo aplūžęs namelis
Liks našlaitis apleistas visų.
Vyšnių sodai gegužy pabalę
Vien ilgėsis tavųjų dainų. (2×2)

Nepalik, nepalik mielo sodžiaus,
Nepaliki mergaitės, laukų.
Nors menki, nemalonūs šie žodžiai,
Bet žinok, man kentėti sunku. (2×2)

Išėjai graudžiai topoliams šlamant,
Vėjui žarstant geltonus lapus.
Atsigręžęs matei verkiant mamą,
Nežinojai, kur vėjai nupūs. (2×2)


Lietuva (Mūsų kaimas)

Nebelinksmas mūsų kaimas,
Nebemokame dainuot,
Nebesirenka kaimynai
Pas kitus pavakarot.

O anksčiau tai bičiuliavos,
Šventes švęsdavo kartu,
Ūsus merkdavo į alų,
Geso lempa nuo kalbų.

Lietuvos laukai skambėjo
Šienapjūtėj nuo dainų,
Sūrus prakaitas varvėjo –
Širdžiai gera ir smagu.
(x2)

Degdavo smagiai lyg ryto
Joninių aukšti laužai,
O Sekminės apkaišytos
Puošėsi žaliais beržais.

Lietuva – artojų žemė,
Žemė protėvių darbščių,
Ant plataus Europos kelio
Nepamirškim papročių.

Lietuvos laukai skambėjo
Šienapjūtėj nuo dainų,
Sūrus prakaitas varvėjo –
Širdžiai gera ir smagu.


Daugiau fonogramų rasite pasirinę konkretų atlikėją šoniniame meniu >>>