Jurkšaičiai

Jau paskelbta 656 fonogramų

Du likimai

Nors keliai skirtingi, būkime laimingi, būkime geri
Mylėdami atleiskim klaidas, žodžius, neteiskim, būkime tvirti.
Ištirps, išdžiūs ašara ant veido, sustingusi ledu širdy,
Tik ilgesys vienumoj neištirps.

Ateinu iš tylumos naktų, pasisemt į širdy šilumos
Neatstumk, leisk pasibelst lašu, tau ant veido, ant delnų.
Te paskui tyliai nakty išeis du likimai skirtingais keliais,
Te erdvė sugers žodžius, stingstančius širdy ledus.

Pasiliks tyla, kai nakties tamsa taps mums svetima
Vėjo tik daina, gal lietaus malda žingsnių lauks

Ateinu iš tylumos naktų, pasisemt į širdy šilumos
Neatstumk, leisk pasibelst lašu, tau ant veido, ant delnų.
Te paskui tyliai nakty išeis du likimai skirtingais keliais,
Te erdvė sugers žodžius, stingstančius širdy ledus.

Tikėti likim nauja diena,
Kai svajonės tarsi paukščiai nutūps mūsų delnuose.

Ateinu iš tylumos naktų, pasisemt į širdy šilumos
Neatstumk, leisk pasibelst lašu, tau ant veido, ant delnų.
Te paskui tyliai nakty išeis du likimai skirtingais keliais,
Te erdvė sugers žodžius, stingstančius širdy ledus.

Ateinu iš tylumos naktų, pasisemt į širdy šilumos
Neatstumk, leisk pasibelst lašu, tau ant veido, ant delnų.
Te paskui tyliai nakty išeis du likimai skirtingais keliais,
Te erdvė sugers žodžius, stingstančius širdy ledus.

Pragrojimas

Ateinu iš tylumos naktų, pasisemt į širdy šilumos
Neatstumk, leisk pasibelst lašu, tau ant veido, ant delnų.
Te paskui tyliai nakty išeis du likimai skirtingais keliais,
Te erdvė sugers žodžius, stingstančius širdy ledus.


Paklydusi meilė

Su pirmu rudenio lapu
Su žemę dengiančiu sniegu
Su gervių klykiančių aidu
Išeina meilė iš namų
…….Ji tampa laukimu
Išdžiuvus ašara veide (tavo mielam švelniam veide)
Tai padėka, kad tu šalia (tai padėka, kad tu šalia)
Buvai ir liksi viltyse
Kelio tikslu, kelio pradžia
Džiaugsmais dalinsis svetimi (džiaugsmais dalinsis svetimi)
Kai mes paklysime kely (kai mes paklysime kely)
Ištiesusi rankas šaukiu
…… Pirmoji meile, kurgi tu?
Pasidalinus du kelius

Skriauda širdy ištirps, išdžius

Te laikas, skriejantis pirmyn

Nuneš ją šuoliais praeitin

……Mes tampam svetimi
Išdžiuvus ašara veide (tavo mielam švelniam veide)

Tai padėka, kad tu šalia (tai padėka, kad tu šalia)

Buvai ir liksi viltyse

Kelio tikslu, kelio pradžia
Džiaugsmais dalinsis svetimi (džiaugsmais dalinsis svetimi)

Kai mes paklysime kely (kai mes paklysime kely)

Ištiesusi rankas šaukiu

…. Pirmoji meile, kurgi tu?
Pragrojimas
priedainis

Išdžiuvus ašara veide (tavo mielam švelniam veide)

Tai padėka, kad tu šalia (tai padėka, kad tu šalia)

Buvai ir liksi viltyse

Kelio tikslu, kelio pradžia
Džiaugsmais dalinsis svetimi (džiaugsmais dalinsis svetimi)

Kai mes paklysime kely (kai mes paklysime kely)

Ištiesusi rankas šaukiu

…. Pirmoji meile, kurgi tu?


Daugiau fonogramų rasite pasirinę konkretų atlikėją šoniniame meniu >>>