Įvairūs

Jau paskelbta 656 fonogramų

Aleksas Lemanas – Mano miestas

Mano miestas aidi gaudimu,
Žaluma čia nardo tarp kiemų.
Ir lengvai išbėga į gatves,
Atsigerti jų platumos.

Nuostabus jis ir aušros žara,
Ir vakarė žiburių skara.
Tarsi bičiulis, man šypseną pasiūlys,
Lengvai ranka pamos.

Norėčiau visada būt su tavim Vilniau mylimas,
Dėkoti tau daina už bičiulius ir šilumą.
Ir nuolat vaikščioti gatvėmis, aikštėmis, kur aš esu,
Kur savo ilgesį ir savo meilę tau nešu,
Kur savo ilgesį ir savo meilę tau nešu

Žvelgia saulė į grakščius namus,
Koks tu gyvas, koks tu neramus.
Tai todėl kad tavo širdyje
Plaka daug neramių širdžių.

Aš į veidą tau kasdien žvelgiu,
Ieškau mylimos akių šviesių.
Štai ji ateina ir aidinčią jos dainą
Visa širdim jaučiu.


Neo ir Lietuvos žvaigždės – Nepaskutinį kartą susitikom

Ar tu pameni, kai mes paskutinį sykį laukėm,
Apkabinę tuščią nerimą, kol pasibaigs diena.
Ar dar pameni naktis, tas kurias praleidom vėjais,
Mūsų skubantis gyvenimas.

Nepaskutinį kartą susitikom,
Nepaskutinę saulę pasitikom.

Ar tu pameni akis, kuriose nedingo meilė,
Horizontuose ištirpdavo sunkiausia valanda.
Ar tu pameni draugus, kai savaitgaliui atėjus,
Nesirinkome pavasariu ir šėldavom drauge.

Jei kada nors nespėtume ramiai pasikalbėti,
Jei nieko neturėtume, jei liautumės tikėt.
Tiesiog paimki telefoną, surinki draugo numerį
Ir pamatysi, palengvės, kol vienas kitą turime.

Nepaskutinį kartą susitikom,
Nepaskutinę saulę pasitikom.
———–
Nepaskutinį kart.
———–
Matau kaip krinta
Paskutiniai lašai,

Pažiūrėk į mus,
Mums priklauso dangus.

Nepaskutinį kartą susitikom,
Nepaskutinę saulę pasitikom
Nepaskutinį kartą susitikom,
Nepaskutinę saulę pasitikom

Nepaskutinį kartą susitikom,
Nepaskutinę saulę pasitikom


Casino – Gal tu suprasi (RMX)

Krenta baltos snaigės, krenta tau ant skruosto
Šoka savo baltą šokį tyloje
O tamsi naktis vien tavo plaukus glosto
Išnykai baltojoj snaigių migloje

Gal tu suprasi
Kodėl kas naktį
Tave lyg paukštę
Vejuosi sapne

Gal tu suprasi
Kodėl kas naktį
Tavąjį vardą
Šaukiu tyloje
Krenta baltos snaigės, nėr tik man paguodos
Kad nakties tyloj surasiu aš tave
Šokit, baltos snaigės, šokti nenustokit
Atsiliepki tu manojoj širdyje

Gal tu suprasi
Kodėl kas naktį
Tave lyg paukštę
Vejuosi sapne

Gal tu suprasi
Kodėl kas naktį
Tavąjį vardą
Šaukiu tyloje

 


Vaidas ir Monika – Dviese

Prisimink ką sakiau, kai skrendam kur aukščiau.
Niekas mūsų neras ir tiktai žvaigždės supras.
Tai ką mes turim vien tik mūsų yra.
Ir jeigu man reikėtu kristi, vienas, du, trys aš užmerkiu akis.
Tegu man palikt, išdrįsti, nes sunku tik – jei tu kartu.

Nepaleisk manęs (oooh) būkim dviese.
Kelk sparnus aukščiau, (oooh) žinau galėsim.
Šiam pasauliui reikia tiek nedaug, to nesupratau, bet jau nebijau.
Su tavim pasiekt daugiau (oooh) žinau galėsim.

Žinau kad būna baisu, bet mums nereikia kitų.
Aš negaliu patikėt, kad tu gali taip mylėt.
Išlikom ten, kur kitiem pavydu. (ooooh)
Ir jeigu tau reikėtu kristi vienas, du, trys tik užmerk akis. (Užmerk akis)
Į dangų galim vėl sugrįžti, tik jeigu tu šalia.

Nepaleisk manęs (oooh) būkim dviese.
Kelk sparnus aukščiau, (oooh) žinau galėsim.
Šiam pasauliui reikia tiek nedaug, to nesupratau, bet jau nebijau.
Su tavim pasiekt daugiau (oooh) žinau galėsim.

Ir jeigu man reikėtu kristi vienas, du, trys.
Vienas, du, trys. Vienas, du, trys, tik užmerk akis.

Nepaleisk manęs (oooh) būkim dviese.
Kelk sparnus aukščiau, (oooh) žinau galėsim.
Šiam pasauliui reikia tiek nedaug, to nesupratau, bet jau nebijau.
Su tavim pasiekt daugiau (oooh) žinau galėsim. (žinau galėsim)


Karališka Erdvė – Šešėlių valdovas (Iš lėto leidžiasi saulė)

Kaip karžygys parodo veidą saulė
Nutvieskus klonius vakaro žara
Kitam, laimingesniam pasauly
Ankstyvo rytmečio aušra

Jausmų sparnai nuo žemės pakylėja
Tegul padangėn nuneša mane
Paniekinta didikų ir karalių
Ugnim suspindusi aušra

Ugnim suspindusi aušra (x2)
Ooo, iš lėto leidžiasi saulė,
Palikdama pasaulį
Skęsti tamsoje.

Ateina Šešėlių Valdovas –
Jis privers mus miegoti,
Jis mums neleis žinoti,
Ką veikia sielos nakčia.

Bet tai karalių miestas saulėj spinduliuoja
Ir snaudžia tolumoj giria.
Didingai horizontas žaižaruoja
Raudona savo vakaro žara.

Pakyla jau žvaigždė Šiaurinė
Ir skendi, tyli tamsoje
Žėruoja, tviska kaip rubinas
Didžios princesės plaukuose.

Didžios princesės plaukuose (x2)
Ooo, iš lėto leidžiasi saulė,
Palikdama pasaulį
Skęsti tamsoje.

Ateina Šešėlių Valdovas –
Jis privers mus miegoti,
Jis mums neleis žinoti,
Ką veikia sielos nakčia.

 


Karčema – Parneš namo

Kai pirmą kart mačiau nutolstančius laivus,
Kai pirmą kart jaučiau paliekančius namus.
Norėjos verkt ir gal dėl to
Jausmai ir vėl parneš namo.

Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo.

Dar vėjas brazdens manąsias bures,
Dar bangos praus, jausmus nurengs.Vėl veršiuos priekin, bet po to
Širdis ir vėl parneš namo.

Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo.

Rūke išplauks ir kaitins kraują,
Jaučiuosi lyg išdavęs draugą.
Vėl svaigs galva, kažin dėl ko
O kojos pačios vėl ir vėl parneš namo.

Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo.

Solo

Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo,

Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo,
Parneš namo, parneš namo.

 


Dangiras Grigalevičius – Gal būt

Atrast save tavų akių gelmėj
Ir būti tuo vieninteliu širdy
Be žvilgsnio tik save tavy matyt
Ir jausti širdimi, o ne akim.

Aš tavim tikiu ir laiku lekiu,
Verčiu aš valandas į minutes.

Gal būt išgirs tie kurie kartu kalbasi kurti,
Gal būt sukurs tie kurie sugriaus netekties kely,
Gal būt supras tie kurie amžinai lieka nesuprasti,
Gal būt įžvelgs tie kurie lyg sapnai dienoje akli.

Gyvenimas kam saulė, kam ruduo,
Kiekvienas gali kelią pasirinkt.Tu man esi ugnis, esi vanduo,
Vaivorykštė esi audros kely.

Aš tavim tikiu ir laiku lekiu,
Verčiu aš valandas į minutes.

Gal būt išgirs tie kurie kartu kalbasi kurti,
Gal būt sukurs tie kurie sugriaus netekties kely,
Gal būt supras tie kurie amžinai lieka nesuprasti,
Gal būt įžvelgs tie kurie lyg sapnai dienoje akli.

Gal būt supras tie kurie amžinai lieka nesuprasti,
Gal būt įžvelgs tie kurie lyg sapnai dienoje akli.

 


Zanavykai – Su tavim

Kiek kartų tau sakiau aš kad myliu,
O kiek kartu praleidom vakarų,
Ir kai dabar esi tu vėl šalia,
Aš suprantu, kad meilė amžina.

Tad apkabink mane tvirčiau, neklausk ar myliu, aš tau jau sakiau,
Paduok man ranką, švelniai pabučiuok ir tyliai tyliai, tyliai nusijuok.
Tad apkabink mane tvirčiau, neklausk ar myliu, aš tau jau sakiau,
Paduok man ranką, švelniai pabučiuok ir tyliai tyliai, tyliai nusijuok.

Aš būsiu tavo, tavo amžinai,
Tik apkabink prašau mane karštai,
Raudonos rožės visad mums žydės,
Beržai prie kelio laimės palinkės.

Tad apkabink mane tvirčiau, neklausk ar myliu, aš tau jau sakiau,
Paduok man ranką, švelniai pabučiuok ir tyliai tyliai, tyliai nusijuok.
Tad apkabink mane tvirčiau, neklausk ar myliu, aš tau jau sakiau,
Paduok man ranką, švelniai pabučiuok ir tyliai tyliai, tyliai nusijuok.

Pragrojimas

Štai jau dienų prabėgo nemažai,
Užaugom mes, kadais maži vaikai.
Vilioja toliai ir krantai neatrasti,
Bet su tavim, lengviau man bus brangi.

Tik apkabink mane tvirčiau, neklausk ar myliu, aš tau jau sakiau,
Paduok man ranką, švelniai pabučiuok ir tyliai tyliai, tyliai nusijuok.
Tik apkabink mane tvirčiau, neklausk ar myliu, aš tau jau sakiau,
Paduok man ranką, švelniai pabučiuok ir tyliai tyliai, tyliai nusijuok.

Tik apkabink mane tvirčiau, neklausk ar myliu, aš tau jau sakiau,
Paduok man ranką, švelniai pabučiuok ir tyliai tyliai, tyliai nusijuok.
Tik apkabink mane tvirčiau, neklausk ar myliu, aš tau jau sakiau,
Paduok man ranką, švelniai pabučiuok ir tyliai tyliai, tyliai nusijuok.

 


Kitava – Buvo naktys švento Jono

O pavasari malonus,
O pavasari gražus,
Tu toks mielas, paslaptingas,
Tu atgaivini jausmus.

O, pavasari, skubėki
Širdį mano nuramint.
Širdžiai ilgesio nereikia
Pirmą meilę sugražink.

Ten, kur žalias vasarojus,
Teka upė šniokšdama
Ir armonika raudojo
Stiprių rankų traukiama.

Buvo naktys švento Jono,
Laužai degė paupy,
Buvo linksma ir malonu
Pirmą meilę prisimint.

Tu neklausk, kam aš nešioju
Baltą gėlę atlape,
Kieno vardą aš išpjoviau
Į žilvytį ties upe.

Baltas žiedas nekaltybės,
Jis nešiojamas visų.
Tavo vardą pirmutinį
Aš išpjoviau ant šakų.

Kaip paukštelis prie paukštelio,
Kaip gėlelė prie gėlės,
Taip širdelė prie širdelės
Vienąkart nurimt turės.


Žalvarinis – Stinta pukis

Stinta pūkis, stinta pūkis,
Stinta stinta stinta pūkis…

Žibinkštėlė tekėjo
Aplink tėvo dvarelį
Pažink, tėve, žibinkštį
Ar ne tavo dukrelė
Kur taip toli nudavei
Už giliųjų marelių
Žibinkštėlė tekėjo
Aplink tėvo dvarelį
ciūta rūta ta

Žibinkštėlė tekejo
Aplink tėvo dvarelį
Pažink tėve žibinkštį
Ar ne tavo dukrelė
Kur taip toli nudavei
Už giliųjų marelių
ciūta rūta ta

Kur taip toli nudavei
Už aukštųjų kalnelių
Už giliųjų marelių
Žibinkštėlė tekėjo


Wika – Ryčka (RMX)

Kartą sutikau vaikiną,
Jį visi Ryčka vadina,
Jis nerūko, nesikeikia
Ir man akyte pamerkia.

Jo marškinukai aptempti,
Raumenukai papūsti,
Jis – miesto pažiba,
O aš kaimietė paprasta…

Turi jis daug pinigų,
Nors man tai ir nesvarbu,
Svarbu, kad jis pamiltų mane,
Ir tada man bus gana…

Ką daryti aš turiu,
Kad mane mylėtum vieną tu?
Gal lenciūgą tau užrišti,
Ir būsi tu mano vergu?
O Ryčka, Ryčka, tu beprotiškai gražus!!!
O Ryčka, Ryčka, tu afigienai patrauklus!!!
O Ryčka, Ryčka, mano kūnas trokšta to,
Ką moki duoti, ką moki duoti juk visom…
Jo fantastiški plaukai,
Lūpos saldžios kaip ledai,
Saldainiukas jis yra,
Paukščių pienas, tralialia…

Be jo gyventi negaliu,
Vis galvoju ir tikiu,
Kad būsime visada kartu
Kaip tie balandžiai tarp debesų…

Bet toks gyvenimas yra,
Pasvajot juk galima,
Žinau, manęs tu nepamilsi,
Tu tik įskaudinsi ir nuvilsi.

Va tokia istorija,
Kurią atsiminsiu visada.
Štai kas ta meilė yra –
Viskas ima ir subyra!
O Ryčka, Ryčka, tu beprotiškai gražus!!!
O Ryčka, Ryčka, tu afigienai patrauklus!!!
O Ryčka, Ryčka, mano kūnas trokšta to,
Ką moki duoti, ką moki duoti juk visom…


Wika – Lietuva

Lietuva – krepšinio šalis,
Trakuose stovi didžiulė pilis.
Palangos krantai nusėti gintarais,
Man čia taip gera pasivaikščiot vakarais.

Vilniuje daug vaikinų mielų,
Bet Kaune man gražiausi iš visų.
Lietuvos man niekas nepakeis
Niekas nepakeis.

Lietuva, mūsų Lietuva,
Aš nevažiuosiu iš čia.
Anglija, Ispanija manes nesuvilios
Ir jokių apelsinų aš neskinsiu niekados.

Ša la la la hei hei
Ša la la la hei hei…
Čia daug upelių, upių, ežerų,
Mėlynas dangus, čia man labai smagu.
Ar lyja lietus ar saulėta diena,
Čia mano mylima ir brangi Lietuva.

Na tai kas, kad Eurovizijoj
Nelaimėjome nei karto,
Bet dainuoti juk mes mokame
Ir tai tikra tiesa.

Lietuva, mūsų Lietuva,
Aš nevažiuosiu iš čia.
Anglija, Ispanija manes nesuvilios
Ir jokių apelsinų aš neskinsiu niekados.

Ša la la la hei hei
Ša la la la hei hei…


Vilius Terasovas – Nepatinka

Taip ilgai, oo gatve mane sekei, po to pro šalį praėjai

Norėjai ,  bet ne pasakei, kad nepatinka, nepatinka

Taip ilgai, oo apie mane skaitei, kas naktį laiškus man rašei

Norėjai bet ne paskaitei,  kad nepatinka, nepatinka

 

Tau nepatinka mano dainos, mano eilės per kvailos
Tau nepatinka mano kalbos, mano akys per naivios

Neįdomu tau mano mintys, mano norai ir viltys

Tai ko iš manęs tu nori ? Ko gi nori tu ?
Uuuuu…

Taip ilgai, oo ilgai nepavargai, stovėjai po langais vėlai

Norėjai bet nepasakei, kad nepatinka, nepatinka

 

Pr.2x

Prgr.

Pr.2x


Arvydas Vilčinskas – Meilės vasara (RMX)

O mano meilės vasara,( vasara )
Karšta tyra, kaip ašara ( vasara )
Trumpa nepakartojama( vasara )
Sparnai žuvėdrų mojama ( vasara )

Per visą dieną žvaigždžių lauk, per visą naktį saulę šauk
O mano meilės vasara, tokia tyra kaip ašara
O kas už ašarą karščiau, čia savo juoką išbarsčiau
O mano meilės vasara, tokia tyra, kaip ašara

Tai akmenėliai balzgani, tai saulės blyksniai vandenį

Pragr. 8t

Žalia pušim plasnojusi, ( vasara )
Siauram take sustojusi( vasara )
Ir saulės sušukuotoji, ( vasara )
Ir vienu myluotoji( vasara )

Per visą dieną žvaigždžių lauk, per visą naktį saulę šauk
O mano meilės vasara, tokia tyra kaip ašara
O kas už ašarą karščiau, čia savo juoką išbarsčiau
O mano meilės vasara, tokia tyra, kaip ašara

Tai akmenėliai balzgani, tai saulės blyksniai vandenį

Pragr. 16t

Per visą dieną žvaigždžių lauk, per visą naktį saulę šauk
O mano meilės vasara, tokia tyra kaip ašara
O kas už ašarą karščiau, čia savo juoką išbarsčiau
O mano meilės vasara, tokia tyra, kaip ašara

Per visą dieną žvaigždžių lauk, per visą naktį saulę šauk
O mano meilės vasara, tokia tyra kaip ašara
O kas už ašarą karščiau, čia savo juoką išbarsčiau
O mano meilės vasara, tokia tyra, kaip ašara

Tai akmenėliai balzgani, tai saulės blyksniai vandenį


Trigrašis – Aš tau, tu man

Mačiau kaip tavo akyse
Sužvilgo laimės ašarėlės,
Prisiekėm viens kitu tikėt,
Mylėt viens kitą pažadėjom.

2X

Aš tau, tu man, gėles padovanojai,
Aš tau, tu man, gražius žodžius kartojai,
Aš tau, tu man, gyvenimą atstojai,
Aš tau, tu man, meilę dovanojai.

Nors stengės mus abu išskirt
Žmonių pavydas ir apgaulės,
Bet meilės jausmui aš tikiu
Nebus lygių ant šio pasaulio.

Todėl mes einam takeliu
Ir parko medžiai mums tik ošia,
Juk tu myli ir aš myliu,
Tik mums skambėjo šitie žodžiai.

Priedainis 2x
Pragrojimas

Priedainis 2x

+2
Aš tau, tu man, gėles padovanojai,
Aš tau, tu man, gražius žodžius kartojai,
Aš tau, tu man, gyvenimą atstojai,
Aš tau, tu man, meilę dovanojai.

 


Širdelės – Vaikams

Širdelės – Vaikams žodžiai
Kiek daug linksmų veidų
Liūdnom akim,
Mažom, bet mylinčiom širdim.
Kiek daug juose vilties,
Gerumo, šilumos,
Tyros minties…

O, neatstumt, suprast, užjaust
O, aš tikiu – tai galim kartu.

Nubraukt nuo skruosto ašarą,
Vaikams gražinti pasaką,
Sušildyti lyg vasarą
Sušalusias širdis.
Kitų žmonių abejingumą ir klaidas
Nugalėsime kartu –
Aš žinau, aš tuo tikiu.

Sunku suvokt, suprast,
Kaip galima palikt,
Užmiršt, išsižadėt.
Sunku bandyti teist
Paklydusius tamsoj.
Gal jiems atleist?

Tik prisiglausk, suprask, užjausk.
O, aš tikiu – tai galim kartu.

Nubraukt nuo skruosto ašarą,
Vaikams gražinti pasaką,
Sušildyti lyg vasarą
Sušalusias širdis.
Kitų žmonių abejingumą ir klaidas
Nugalėsime kartu –
Aš žinau, aš tuo tikiu.

Lengva pabėgti arba pasislėpti,
Užmerkt akis
Ir vis kartoti,
Kad svetimo skausmo nėra.
O kam sau meluoti?
Geriau dovanoti šiek tiek šviesos,
Tikrų jausmų –
Tai galim kartu.

Nubraukt nuo skruosto ašarą,
Vaikams gražinti pasaką,
Sušildyti lyg vasarą
Sušalusias širdis.
Kitų žmonių abejingumą ir klaidas
Nugalėsime kartu –
Aš žinau, aš tuo tikiu.

Kiek daug linksmų veidų…


Vytautas Šapranauskas – Žmonės paprasti

Kas tu esi ir kur gimei,
Kokiam rajone pievas šienavai.
Kur gyveni, ką šiaip veiki,
Tai nesvarbu, svarbiausia , kad myli.
(x2)

Ar Utenoj, ar Pasvaly
Ar Vilniuj ar kokiam kaimo vidury.
Jausmai yra visur tikri,
Svarbiausia jausti širdimi.

PRIEDAINIS:
Ir maisto pardavėja ir stalius ir kepėja
Visi mes turim širdį, bet niekas jos negirdi.
Ar bankininkai ponai, ar žemdirbiai rajonų
Visi mes žmonės paprasti.
(x2)

Kiek pinigų dabar turi
Milijoną, ar centus vos kelis.
Kokią mašiną, kasdien vairuoji,
Nesvarbu, svarbiausia, kad myli.

Ar Zarasuos, ar Rokiškį,
Ar Telšiuose, ar kokio kaimo vidurį.
Jausmai yra visur tikri,
Svarbiausia jausti širdimi.

PRIEDAINIS:
Ir maisto pardavėja ir stalius ir kirpėja
Visi mes turim širdį, bet niekas jos negirdi.
Ar bankininkai ponai, ar žemdirbiai rajonų
Visi mes žmonės paprasti.
(x2)

Vairuotojai, taksistai, studentai ir artistai
Visi mes mylim paprastai.

Na na na nai, na na na nai …. Čia čia.


Pop Ladyes – Tavasis bučinys

Buvau laisva kaip lauko vėjas
Kada tavęs nepažinau
Tu širdyje man ilgesį sukėlei
Ir mano laisvę paviliojai sau

Tavęs aš niekada nepamiršiu
Nes tik kartą mylėti galiu
Aš visada visada prisiminsiu
Nes svajonėj esi tik tai tu

Priedainis x2:
Tegul tave
Užmigdo manasis bučinys
Dar negreit susitiksim
Pažvelgsim į akis

Aš ateisiu kada tu miegosi
Bet iš miego nekelsiu tavęs
Tyliai ir švelniai tave pabučiuosiu
Ir išnyksiu tarytum sapne

Kada žvelgiu tau į akis
Praeina skausmas kaip naktis
Kai švelniai lūpom priglundu
Naujų jėgų gyvent randu

 


Poliarizuoti stiklai – Medžiai be lapų

Medžiai be lapų, visko jie neteko
Medžiai be lapų, stovi lyg apakę
Ir aš kaip medis, prie šito tako
Stoviu nusiminęs,vėl tavęs netekęs

Ruduo, ruduo, krinta lapai auksiniai
Ir leidžiasi tyliai.
Ruduo, ruduo šiandien mes susitikome
Kartą paskutinį.

Medžiai be lapų, jie nieko neturi
Medžiai be lapų, nieks į juos nežiūri
Medžiai be lapų, liūdnos jūjų mišios
Medžiai be lapų, stovi lyg pamišę.


Asta Pilypaitė – Pėdos smėlyje

Aš nubudau
Ir tyliai tyliai pakuždėjau
Aš pavargau
Nes per ilgai užsisėdėjau

Prieš akis tik ilgi keliai
Kuriais keliausiu pasitikti naują dieną
Prieš akis tik nauji vaizdai
Kuriuos padovanosiu sau šiandien

Ė-ė-ė išėjau
Ir tiktai pėdas smėlyje palikau tau
Ė-ė išėjau
Savo rūpesčius visus pamiršau
Vėl šiltas vėjas apkabina tartum rūkas
Vėl sūrios bangos glosto, kol pasaulis sukas

Prieš akis tik ilgi keliai
Kuriais keliausiu pasitikti naują dieną
Prieš akis tik nauji vaizdai
Kuriuos padovanosiu sau šiandien

Ė-ė-ė išėjau
Ir tiktai pėdas smėlyje palikau tau
Ė-ė išėjau
Savo rūpesčius visus pamiršau

 


Pinup Girls – Aš nebe tavo

Nerūpestinga ir lengva
Spalvota vasaros diena
Šiandien aš jau ne su bet kuo
Aš ne viena

Nebegirdžiu, ką man sakai
Seniai girdėti paistalai
Tik mintyse sau pasakau
Aš nebe tavo

Aš nepasiilgau
Tavo liūdno žvilgsnio
Man tik norisi išrėkt:
Aš nebe tavo!
Mus glosto saulės spinduliai
Laižau ledus lėtai lėtai
Ir skęstu jūros bangose
Nebe viena

Jei tu dabar girdi
Nebesimėgauk praeitim
Ir mintyse sau pasakyk:
Aš nebe tavo

Aš nepasiilgau
Tavo liūdno žvilgsnio
Man tik norisi išrėkt:
Aš nebe tavo!

 


NEO – Tau mano mamyte

Žibuoklėm pražydo šilelio, šilelio šlaitai.
Tau mano mamyte pirmieji, pirmieji žiedai,
Tau mano mamyte pirmieji, pirmieji žiedai…

Nuo saulės sušvitę žiedai su rasa, su rasa.
Tau mano mamyte pirmieji, pirmieji žiedai,
Tau mano mamyte pirmieji, pirmieji žiedai…

Paukšteliai parskridę čiulbės kas diena, kas diena!
Tau mano mamyte pirmieji, pirmieji žiedai,
Tau mano mamyte pirmieji, pirmieji žiedai…

Tu mažą, mažiuką mane auginai, auginai,
Mama, aš mylėsiu tave amžinai, amžinai.
Mama, aš mylėsiu tave amžinai, amžinai,
Mama, aš mylėsiu tave amžinai, amžinai…

 
Lauris Reiniks – Bėgu bėgu vėl (RMX)

Matau tave pro užmerktas akis,
Dega širdis.
Aš taip skubu pamatyti tave,
Tai mūsų naktis.
Laiko nebėra, vėjas su tamsa, veja mane.
Šokis minioje, vienišam sapne, jau neilgam.

Ir aš bėgu bėgu vėl
Privalau suspėt,
Kol neištirpai minioje
Šiąnakt, šoki šoki vėl
Privalau suspėt
Atsibusti tavo sapne
Naktyje…
Naktyje…
Naktyje…

Aš taip skubu, nors ir laiko nėra,
Pėdos rūke…
Prisiekiu spėsiu, greit būsiu šalia
Aš jau kelyje.
Pėdos pėdos liko praeity
Liko mano širdy
Akys akys juokiasi balsu
Klausia, kur esi tu?

Ir aš bėgu bėgu vėl
Privalau suspėt,
Kol neištirpai minioje
Šiąnakt, šoki šoki vėl
Privalau suspėt
Atsibusti tavo sapne
Naktyje…
Naktyje…
Naktyje…

Bėgu bėgu vėl
Privalau suspėt,
Šoki šoki vėl…

Bėgu bėgu vėl
Privalau suspėt,
Kol neištirpai minioje
Šiąnakt, šoki šoki vėl
Privalau suspėt
Atsibusti tavo sapne

Ir aš bėgu bėgu vėl
Privalau suspėt,
Kol neištirpai minioje
Šiąnakt, šoki šoki vėl
Privalau suspėt
Atsibusti tavo sapne
Naktyje…


4fun – Kur Neris ir kur Nemunas

Mmmm….

Kur Neris ir kur Nemunas Kur aš ir tu
Hey hey, linksmai Dainuojam dainą savo
Kur Neris ir kur Nemunas Kur aš ir tu
Hey hey, linksmai Dainuojam dainą savo

Kai suėję Iš visų kraštų ant pačių krantų
Dainuojam dainas kartu,
Tai ošia miškai ir aidi Žalios kalvos

Kai suėję Iš visų kraštų ant pačių krantų
Dainuojam dainas kartu,
Tai ošia miškai ir aidi Žalios kalvos

Kur Neris ir kur Nemunas Kur aš ir tu
Hey hey, linksmai Dainuojam dainą savo
Kur Neris ir kur Nemunas Kur aš ir tu
Hey hey, linksmai Dainuojam dainą savo

Mmmm…..

Nenutils mūsų daina
Niekad neatauš širdžių šiluma
Per pasaulį daina skambės
Nuaidės

Nenutils mūsų daina
Niekad neatauš širdžių šiluma
Per pasaulį daina skambės
Nuaidės

Kur Neris ir kur Nemunas Kur aš ir tu
Hey hey, linksmai Dainuojam dainą savo
Kur Neris ir kur Nemunas Kur aš ir tu
Hey hey, linksmai Dainuojam dainą savo

Kur Neris ir kur Nemunas Kur aš ir tu
Hey hey, linksmai Dainuojam dainą savo
Kur Neris ir kur Nemunas Kur aš ir tu
Hey hey, linksmai Dainuojam dainą savo
Kur Neris ir kur Nemunas…


Žalioj stotelėje (RMX)

Mama, lik sveika, dar apglėbk ranka,
Dar paglostyki man plaukus.
Liepa, lik sveika, mostelk man šaka,
Tu seniai mane praaugus.

Mama, lik sveika, liepa, lik sveika –
Laukit laukite sugrįžtant.
Būti jaunam šaunu, žengti pirmyn šaunu –
Aš į pasaulį einu!

Žalioj stotelėje žvelgiu į kelio vingį,
Vaikystės pasakos jau taip toli.
Žalioj stotelėje beržai sėkmės man linki,
Beržų linkėjimai žali žali.

Pragr

Mama, ko liūdi, mama, kam lydi?
Aš surasiu savo kelią.
Liepa, ko šlami, ką tu man lemi?
Tu išburk man šviesią dalią.

Mama, lik sveika, liepa, lik sveika –
Laukit laukite sugrįžtant.
Būti jaunam šaunu, žengti pirmyn šaunu –
Aš į pasaulį einu!

Žalioj stotelėje žvelgiu į kelio vingį,
Vaikystės pasakos jau taip toli.
Žalioj stotelėje beržai sėkmės man linki,
Beržų linkėjimai žali žali.

Pragr

Žalioj stotelėje žvelgiu į kelio vingį,
Vaikystės pasakos jau taip toli.
Žalioj stotelėje beržai sėkmės man linki,
Beržų linkėjimai žali žali.


Nijolė Ščiukaitė ir Leonidas Šumskis – Žalioj stotelėje

Mama, lik sveika, dar apglėbk ranka,
Dar paglostyki man plaukus.
Liepa, lik sveika, mostelk man šaka,
Tu seniai mane praaugus.

Mama, lik sveika, liepa, lik sveika –
Laukit laukite sugrįžtant.
Būti jaunam šaunu, žengti pirmyn šaunu –
Aš į pasaulį einu!

Žalioj stotelėje žvelgiu į kelio vingį,
Vaikystės pasakos jau taip toli.
Žalioj stotelėje beržai sėkmės man linki,
Beržų linkėjimai žali žali.

Pragr

Mama, ko liūdi, mama, kam lydi?
Aš surasiu savo kelią.
Liepa, ko šlami, ką tu man lemi?
Tu išburk man šviesią dalią.

Mama, lik sveika, liepa, lik sveika –
Laukit laukite sugrįžtant.
Būti jaunam šaunu, žengti pirmyn šaunu –
Aš į pasaulį einu!

Žalioj stotelėje žvelgiu į kelio vingį,
Vaikystės pasakos jau taip toli.
Žalioj stotelėje beržai sėkmės man linki,
Beržų linkėjimai žali žali.

Pragr

Žalioj stotelėje žvelgiu į kelio vingį,
Vaikystės pasakos jau taip toli.
Žalioj stotelėje beržai sėkmės man linki,
Beržų linkėjimai žali žali.


Danutė Neimontaitė – Vėjas man pasakė

Kai pilka kregždutė padangėm nardo

Jai labai pavydžiu žydrų kelių.

Vėjas man pasakė vien tavo vardą,

Bet tavęs surasti aš negaliu.

 

Skaidriom naktim klausiu savo ežerų,

Sapnuos matau žiburius žarų,

O kaip arti čia susirenka keliai, kokie karšti žemės spinduliai.
Kai pabundu aš iš upių gilumos,

Neberandu žemėj tylumos,

Aplink jaučiu virpa saulėje stogai, kiek paslapčių groja man žiogai.

Pragrojimas…
Man beržai pasakė vien tavo vardą,
Bet tavęs surasti aš negaliu.
Kai pilka kregždutė takeliais nardo,
O kiek daug pasaulį klaidžių kelių.

Laukuos, miškuos jie smiltelėm nupilti,
Sapnuos, laiškuos tie takai šilti,
Skubėk, skubėk rytmečio žarų pririnkt,
Kalbėk, kalbėk paslaptį imink.
Pabusiu tau aš iš sapno gilumos,
Atskrisiu tau vėju iš dainos,
Gal žibute pražydėsiu mėlynai, gal lakštute suoksiu amžinai.
Pragrojimas…

Gal žibute pražydėsiu mėlynai, gal lakštute tau čiulbėsiu, tau čiulbėsiu,suoksiu amžinai


Šokių salė

Pilna šįvakar šokių salė

Šviesos ir džiaugsmo man ir tau

O mano žvilgsnis tau pasakė

Ką aš kviesiu šokiui pirmam

 

Nors aplink veidų šimtai

Aš matau tave tiktai

Mes vienų vieni čionai

Neša mus jaunystės sparnai    }  2 k.

 

Kažin kelintas šitas šokis

Pamiršom skaičių mes abu

Aš tau šypsausi, tu man šypsaisi

O Visa kita mums nesvarbu

 

Nors aplink veidų šimtai

Aš matau tave tiktai

Mes vienų vieni čionai

Neša mus jaunystės sparnai    }  2 k.

 

Neramus, kaip srovė, neša mus šokis vėl

La – la – la…

 

Užgesus šviesai, apgaubus vėsai

Ilgai krūtinėj dar šoks širdis

Ilgai klajosiu dar po miestą

Ilgai linkėsiu labos nakties tau

 

pried.  Nors aplink veidų šimtai

Aš matau tave tiktai

Mes vienų vieni čionai

Neša mus jaunystės sparnai


Sasha Son – Pasiklydęs žmogus

Aš nežinau, kaip toliau kentėt,
Aš pamiršau, kaip save mylėt.
Nežiūrėk į mane,
Juk manęs nėra, kaip visada.

Aš vėl girdžiu daug žodžių tuščių,
Aš pavargau nuo blogų minčių.
Neprieik prie manęs,
Nekenčiu aš savęs, nekenčiu.

Tu palauk, sustok,
Mano klaidų nekartok,
Nemeluok sau ir bus lengviau, taip, bus,
O kol kas tu esi pasiklydęs žmogus.
(x2)

Aš sutikau su dalykais,
Kurių aš jau pakeist nebegaliu.
Nėra vilties, bet tai jau mano kaltė,
Tiktai mano.

Einu gatve ir nieko nėra šalia,
Aš vienas pasaulyje…

Tu palauk, sustok,
Mano klaidų nekartok,
Nemeluok sau ir bus lengviau, taip, bus,
O kol kas tu esi pasiklydęs žmogus.
(x4)

 


Psihas – Aš nupirksiu tau namą

Aš nupirksiu tau namą, didelį, gražų,
Su balkonu ir langu, ir netgi garažu.
Aš nupirksiu tau sodą su paukščiais ir gėlėmis,
Aš nupirksiu tau viską, ko norės širdis.

Priedainis:
Tu man parodyk, ką turi, aš tau parodysiu, ką moku,
Tu šiandien velniškai graži, o aš elgiuosi kaip pirmokas,
Tu šiandien velniškai graži…

Aš nupirksiu tau salą, jaukią ir mažą,
Su gyventojų nulis ir smėliais kaip pliažas.
Aš nupirksiu tau dangų su saule ir žvaigždėmis,
Aš nupirksiu tau viską, ko norės širdis.

Aš nupirksiu tau parką, jaukų ir žalią,
Su suolais ir takeliais, ir krūmais, ir medžiais.
Aš nupirksiu tau šunį, parke jis galės prišikt.
Aš nupirksiu tau viską, ko norės širdis.


Daugiau fonogramų rasite pasirinę konkretų atlikėją šoniniame meniu >>>