Gytis Paškevičius

Jau paskelbta 656 fonogramų

Žodžiai

Naktis sidabro į marias papylė

Lig pat akiračio mėnulio takas

Lig jūros bangos tavo žodžiai tyliai

Į mano širdį mėnesienoj plaka

 

Aš juos renku, aš noriu juos atminti

Tegul jie mano buityje gyvena

Juk tu gali išeit, kitiems juos išdalinti

Gali ir niekados nebūti mano

 

O tu dabar kalbėk – ilgai kalbėki

Juk būna valandų susitikimų

Kurie praeina rodos,  o palieka

Tik ilgesį ir didelį laukimą.

 

Iš kopų mėnuo pamažu jau kyla

Ir blykšta vandeny sidabro takas

O tavo žodžiai tartum bangos tyliai

Į mano širdy paslaptingai plakas.

 

O tu dabar kalbėk – ilgai kalbėki

Juk būna valandų susitikimų

Kurie praeina rodos,  o palieka

Tik ilgesį ir didelį laukimą.

 

O tu dabar kalbėk – ilgai kalbėki

Juk būna valandų susitikimų

Kurie praeina rodos, o palieka

Tik ilgesį ir didelį laukimą.

 


Singarela

Singarela, singarela
Meile žiba tavo akys
Ar todėl širdis apsalo
Ir kasnakt pašėlus plaka
Singarela, singarela
Singarela, singarela
Paliečiu ir virpa rankos
Nuo aistros, nuo meilės gaisro
Vėl širdis audringai tramdos
Singarela, singarela
Priedainis:
Stygos lyg čigono meilė
Lig aušros skambės aistringai
Ir skambės per naktį dainos
Mūsų aistrai nuodėmingai
Nors ne jaunas, bet laimingas
Mano varpas dar galingas
Kai šalia jauna čigonė
Meilei jis neabejingas
Singarela, singarela
Aš bučiuoju tavo kūną
Upėm liejasi šampanas
Trankosi keiksmu perkūnai
Singarela, singarela
Priedainis: 2 k.


Mano kraštas

Šita žemę man likimas dovanojo
Pilką dangų, sniego sodus ir pilis
Ji klevais raudonais rudenį liepsnoja
Ji atvėrus kiekvienam plačiai duris

Man jos grožio kiek yra, tiek ir pakanka
Jos kalba mane užbūrė amžinai
Ir tegu ją visos negandos aplenkia
Mano žemė man – vieninteliai namai

Vien tik ji yra prasmė tikroji
Nepakeis jos niekas niekada
Jai vienai tu viską paaukoji
Ji tavo pradžia ir tavo pabaiga
(x2)
Jei tavęs nėra, į ką man atsiremti?
Kaip surasti ryto saulę languose?
Į kurią pasaulio pusę reikia žengti?
Kaip išsaugot tavo vardą,
Tavo vardą vaikuose?

Vien tik ji yra prasmė tikroji
Nepakeis jos niekas niekada
Jai vienai tu viską paaukoji
Ji tavo pradžia ir tavo pabaiga
Tavo skausmo niekada aš nepamiršiu,
Bet žinau, kaip greitai medžiai vėl žydės
Kada nors ir pats į medį aš pavirsiu
Mano žemė kai mane namo pakvies.

Vien tik ji yra prasmė tikroji
Nepakeis jos niekas niekada
Jai vienai tu viską paaukoji
Ji tavo pradžia ir tavo pabaiga
(x2)

 


Dalužė (RMX)

Kai buvo dienos svaigios ir naktys baisiai gilios

Gegužis vyšniom linko , laukų gėlių priskynėm

Rugiais per lauką ėjom ir vargu netikėjom

Akim išraižėm dangų , dainas dainavom vėjui

 

Nebežinau kas daros oi ta dalia dalužė ir kas mane nugirdė, ar tu jau ar gegužis
Abu tą džiaugsmą žingsniais , lygiom dalim dalijom

Žaibais žiedai žėrėjo , lietus lelijom lijo

Kai buvo dienos svaigios ir naktys baisiai gilios

Gegužis vyšniom linko , laukų gėlių priskynėm       PR.  Pragr.      Pr2x
 


Tu vėjo paklausk

Klausei manęs,kiek kelių aš žinau,
ar daug kadais keliavau.
Klausei manęs,kiek žmonių sutikau
ar daug draugų suradau

Tu vėjo paklausk,tau vėjas atsakys.
Tik jis, mano drauge, atsakys…
Tu vėjo paklausk,tau vėjas atsakys.
Tik jis, mano drauge, atsakys…

Klausei, iš kur atkeliauja lietus
debesimi, dangumi.
Klausei, kiek vargo patyrė žmogus,
kol tapo tikru žmogumi.

Tu vėjo paklausk,tau vėjas atsakys.
Tik jis, mano drauge, atsakys…
Tu vėjo paklausk,tau vėjas atsakys.
Tik jis, mano drauge, atsakys…
solo
Paukščiai sugrįžta visi i namus
pabuvę svečiajam krašte.
Kelią nuėjęs sugrįš ir žmogus,
bet kas jį sutiks namuose.

Priedainis. ……


Šiam pasauly

Šiam pasuly visko būna , Atsimerki vieną rytą.
Ir dairaisi ar čia juoktis , Ar čia verkti nežinai.
Kas mylėta kuo tikėta , Lyg žaliu lietum nulyta.
Ąžuolais vijokliai virtę, O vijokliai ąžuolais.

Pelkės giriomis pavirto, verkia pievos ir šilojai,
Saulės vėjo savo rankų , Vakarykščių valandų.
Rodos nieko nepažysti, O galbūt nepažinojai.
Ogal vandenį ir duoną , Vadini kitu vardu.

PRAGR

Atsimerki one auksas, Kas labiausiai auksu tviska
Atsimerki o ant kalno , Tavo namo pamatai.
Šiam pasauly visko būna , Šiam pasauly bus dar visko.
Daug labai keistų dalykų , Atsimerkęs pamatai.


Dar vienos Kalėdos (RMX)

Žiema, sliduma, Nuklojo mano kelius
Sniegu užpustys Tavo kiemo vartus
Kiaurą naktį mūsų mieste Neges languos žiburiai
Su naujom dovanom Nueis miegoti vaikai

Kalėdų medį aš kirtau
Jį kitos rankos pastatys
Vėl tau paskambint vėlavau
Šventų Kalėdų vidury

Jau ir vėl tarp dury, Sugrįžę valo batus
Pakels taures Už senuosius metus
Kažkas telefonu Pareiti žada namo
Tik man vis vien Dar nesibaigia ruduo

Kalėdų medį aš kirtau
Jį kitos rankos pastatys
Vėl tau paskambint vėlavau
Šventų Kalėdų vidury

Bet kitąmet tikrai Anksti Kalėdų rytą
Aš vėl kaip pernai tau žadu
Kantrus kaip medis, snaigėm, nubarstytas
Stovėsiu kaltas prie namų,
Tavo namų…

Solo

Kalėdų medį aš kirtau
Jį kitos rankos pastatys
Vėl tau paskambint vėlavau
Šventų Kalėdų vidury

Kalėdų medį aš kirtau
Jį kitos rankos pastatys
Vėl tau paskambint vėlavau
Šventų Kalėdų vidury


Medžioklė baigiasi

Mėgstu medžiot su draugais, laukiu kol savaitgalis ateis
Lovoje šuva-pėdsekys, dreba miške gudrus žvėris
Bet atsitinka visaip, tenka tuščiomis namo pareit
Būna juodžiausių dienų, kai nėra nei briedžių nei šernų
Medžioklė baigėsi ir vyrai kalbasi, tiek daug progų vėl praleistų
Jei netaikli akis, esi nekoks šaulys, geriau važiuok žvejoti tu
Medžioklė baigėsi ir vyrai kalbasi, tiek daug progų vėl praleistų
Jei netaikli akis, esi nekoks šaulys, geriau važiuok žvejoti tu
Vyrai sustojo ratu, kyla vėl bokalai – daug kalbų
Snaudžia pajuodus giria, džiaugias girioj žvėrys o lia lia
Šiandien laimikis nekoks, šaudyti iš naujo reiks išmokt
Kai kitas kartas vėl bus, mes ragais papuošime namus
Medžioklė baigėsi ir vyrai kalbasi, tiek daug progų vėl praleistų
Jei netaikli akis, esi nekoks šaulys, geriau važiuok žvejoti tu
Medžioklė baigėsi ir vyrai kalbasi, tiek daug progų vėl praleistų
Jei netaikli akis, esi nekoks šaulys, geriau važiuok žvejoti tu
Laukia šeima alkana, laukia ir uošviai ir žmona
Baigės medžioklė seniai, sveiki vėl liko lapės ir vilkai
Aš į namus sugrįžtu, koją paskui koją vos velku
Šautuvas spaudžia pečius, namuose vėl tikras karas bus
Medžioklė baigėsi ir vyrai kalbasi, tiek daug progų vėl praleistų
Jei netaikli akis, esi nekoks šaulys, geriau važiuok žvejoti tu
Medžioklė baigėsi ir vyrai kalbasi, tiek daug progų vėl praleistų
Jei netaikli akis, esi nekoks šaulys, geriau važiuok žvejoti tu


Kanarėle

Kanarėle, paukšteli mielas,

Tu man pašvilpauk, pradžiugink sielą

Kanarėle, pasaulis mažas,

Tiek daug merginų ir visos gražios.

 

1. Pačiulbėk joms tyliai tyliai

Užburtos nakties serenada,

Kai alyvų kvapas verčia mirt

Nuo meilės kaip iš bado.

O gyvenimas vis eina,

Eina taip, kad jo nesimato.

Tik alyvų kvapas verčia mirt

Nuo meilės kaip iš bado.

 

PR. Kanarėle, primink man vardą,

Tos kur mano likimą bando

Kanarėle, primink man dainą,

Ji kaip laimė neturi kainos.

 

2. Mano kanarėlė – ji viena

Mažam narvely

Ji čiulba ulba per dienas,

Į laisvę skrist negali.

Mano kanarėle mes abu

Labai panašūs,

Dainuojam apie meilę sau

Vieni, nors nieks neprašo.

 

Pragr. 8 taktai

 

PR. Kanarėle, balseli mielas,

Tave išgirdus suvirpa siela

Kanarėle, dainų paukšteli

Pas mano meilę parodyk kelią.

 

2.


Juoda Naktis

Juoda naktis , užmigo jau visi , tik drebina šiaurys skardinį stogą
Bandau atspėt , ką tu dabar veiki , ar tau dar be manęs nenusibodo
O ten lauke pavasaris nuožmus ir verkia katės po kaimyno langu

Man negana tavęs telefonu , man norisi tave paliesti rankom
Man negana tavęs telefonu , man norisi tave paliesti rankom

Aš negaliu užmigt todėl rūkau , tarp dūmų vien apie tave galvoju
Žiūriu pro langą , nieko nematau , o akyse vaidenas tavo kojos
Ir pro visus nematomus vartus , galėčiau prasiveržti aš kaip tankas

Pr.

Kur tu dabar , o gal tu ne viena ir kiekviena sekundė tarsi nuodas
Man nemiela ekrano žydruma , juoda naktis ir mintys mano juodos
O ten lauke pavasaris nuožmus ir katys verkia po kaimyno langu

Pr.2x


Daugiau fonogramų rasite pasirinę konkretų atlikėją šoniniame meniu >>>