Džordana Butkutė

Jau paskelbta 656 fonogramų

Tavo pasaulis (Baltas, žalias ir juodas)

Kas tavo draugai, kur tavo laimė?
Gal jau suradai žvaigždę sėkmės?
Ten tau dainuos rojaus paukštis, Ten nebebus jokio skausmo,
Jeigu tikėsi tu angelais.

Kur žodžiai tikri, nesumeluoti?
Ar meile tiki, ir angelais?
Saulė tekės, vos nubusi Ir pralinksmės tie kas niūrūs
Jeigu tikėsi tu angelais.

Tau gyvenimas duotas, Baltas, žalias ir juodas
Tu gali savo spalvą pasirinkt.
Baltas, žalias ir juodas, Tau pasaulis spalvotas
Kaip žvaigždė dovanotas, pasirink.

Kur žodžiai tikri, nesumeluoti?
Ar meile tiki, jos pažadais?
Saulė tekės tavo lūpom Ir pralinksmės tie kas niūrūs
Jei meilės žiedas tau išsiskleis.

Tau gyvenimas duotas, Baltas, žalias ir juodas
Tu gali savo spalvą pasirinkt.
Baltas, žalias ir juodas, Tau pasaulis spalvotas
Kaip žvaigždė dovanotas, pasirink.

Pragrojimas.

Tau gyvenimas duotas, Baltas, žalias ir juodas
Tu gali savo spalvą pasirinkt.
Baltas, žalias ir juodas, Tau pasaulis spalvotas
Kaip žvaigždė dovanotas, pasirink.


Pašėlęs ruduo

Sakyk kodėl, sakyk kodėl ugnis užgeso.
Beliko jau, beliko vien tik pelenai.
Ar ne todėl, kad šiaurės vėjas
Nejaukiai padvelkė vėsa,
Ar ne todėl, kad sužibėjo
Šalta rasa?
Priedainis:
Sielą pasotink, įpilki vyno, pasėdėk, padainuok.
Akys parodo ką širdis žino – bus pašėlęs ruduo.
Sielą pasotink, įpilki vyno, pasėdėk, padainuok
Akys parodo ką širdis žino – bus pašėlęs ruduo.
Sakyk kodėl, sakyk kodėl pritrūkom žodžių?
Beliko jau, beliko vien ilga tyla.
Ar ne todėl, kad sumirgėjo
Pirma žvaigždė tolumoje,
Ar ne todėl, kad greit praėjo
Šilta diena?

 


Parašyk

Parašyk man laišką laimės adresu
Nors ta laimė ir nebūna su manim.
Parašyk raštu kol kas neatrastu
Mėlynais baland&2;io rašmenim.

Pr.Parašyk upe ir baltu e&2;eru
Vieškeliu išbėgančiu ka&2;kur
Parašyk &2;ymėm gaili%1;j%1; ašar%1;
Vietoje kableli%1; ir tašk%1;.

-SOLO-

Parašyk &2;aliais &2;enklais šiloj%1;
Pievos daigu, ber&2;o ošimu.
Parašyk vidurnakčiu tyliuoju
Parašyk dienos u&2;miršimu.

Pr.

-SOLO-

Tegul laiške eilutės sukeistos
Tegul bus tik nedrąsi prad&2;ia.
Kad tikrai alsuot%1; geras lūkestis
Kad rusent%1; ilgesio kančia.

Pr.
-SOLO-
Pr.


Mano gitara

Šiandien nenoriu būti aš pikta
Aimanuoti liūdna
Praeiviams noriu groti gitara
Ir pralinksmėt truputį

Dėl to nepriekaištaut
Daugiau nenoriu laukt
Žinau, kaip atrodo
Bet šiandien aš noriu
Labai šiandien noriu grot

Ir nors lauke šiandien temsta
Šėlsta vėl pūga
Pikta pūga, balta pūga
Praeiviams nešalta, kai aš groju jiems gitara

Tada net vėjas nurimsta nuo šiltų garsų
Švelnių garsų, gitaros garsų
Ir tu užsimiršęs šypsaisi
Tuomet aš jaučiu
Šiandieną pasiryžus liūdesį
Išvaryt amžinai
Išeik ir tu į gatvę, bus smagu
Juk žinai, brangusis

Užburs gitaros garsai
Ir pasijusi keistai
Tu garsiai kvatosi
Aš grot nenustosiu
Nors šėls žiema ilgai

Ir nors lauke šiandien temsta
Šėlsta vėl pūga
Pikta pūga, balta pūga
Praeiviams nešalta, kai aš groju jiems gitara

Tada net vėjas nurimsta nuo šiltų garsų
Švelnių garsų, gitaros garsų
Ir tu užsimiršęs šypsaisi
Tuomet aš jaučiu

 


Vienas namuose (RMX)

Išlydėjai akimis tėvus,
Noris pamiršti viską ir laisvę pajust.
Tau sunku buvo iki šiol,
Noris numest sunkią grandinę naštos.

Vienas namuose tu darai, ką nori
Vienas namuose daug ką apgalvoji
Niekas nežinos, apie ką svajoji
Nesužinos…
O rytoj bus nauja diena,
Bet nebus laiko pabūti vienam.
Taip retai vienas namuose –
Pasidžiauk tu laisva minute.

Vienas namuose tu darai, ką nori
Vienas namuose daug ką apgalvoji
Niekas nežinos, apie ką svajoji
Nesužinos…
(x2)

Vienas namuose tu darai dabar ką nori
Netrukdys tavęs, gal apie ką svajoji
Juk panašūs mes – galbūt tu nežinojai –
Vienam mieste

Vienas namuose tu darai, ką nori
Vienas namuose daug ką apgalvoji
Niekas nežinos, apie ką svajoji
Nesužinos…

 


O aš nuvažiuosiu prie jūros (RMX)

Šiandien vasara baigės
Paskutinė diena

Bet vis tiek aš šypsausi,  a – a – a

Ir sugryžštančios mintys

Vėl aplanko mane

Pasiliksiu gal čia, aš svajoju

 

Gaila, gaila laiko

Bet palieka jis mane

Gaila, kad negreitai

Aplankysiu aš tave

 

PRIED.:        O aš nuvažiuosiu prie jūros

Bangos sveikins vėl mane

O aš nuvažiuosiu prie jūros

O gal ne

O aš nuvažiuosiu prie jūros

Mes juk galim važiuoti drauge

O aš nuvažiuosiu prie jūros

O gal ne

 

Linksmos vasaros dainos
Ir draugų šurmulys

Su tavim mes kvatojam, a – a – a

Prieš akis ošia jūra

Ji užvaldo mintis

Pasiliksiu gal čia, aš svajoju

 

Gaila, gaila laiko

Bet palieka jis mane

Gaila, kad negreitai

Aplankysiu aš tave

 

PRIED.


Išpažintis

Tau nepatinka diskotėka ,
Su bendraamžiais nešoki rate ,

Čia prirūkyta brangiam bare ,

Čia tau patinka ,čia perka tave .

 

Bet tu mažutė, tokia jauna ,

Juk net šešiolika , tau dar nėra ,

Visiems šypsaisi , akim žaidi ,

Nesupranti dar ką  jiems tu žadi .

 

Pried.  Tu sedi naktiniam bare ,

Su pilna šampano taure ,

Šilkinė suknelė , ir brangūs bateliai ,

Ir žiūri visi į tave ….

Štai dolerius siūlo kažkas ,

Saldainius ir cigarėtes ,
Tu garsiai juokiesi ,ir net negalvoji ,

Kokia gali būt pabaiga ….

 

Bet tu mažytė , tokia jauna ,

Juk net sešiolikos tau dar nėra ,

Čia prirūkyta , brangiam bare ,
Čia tau patinka ,čia perka tave ….

 

Pried.-                  Solo-                Pried. –


Nebijok – Aš Su Tavim

Aš jaučiu, ką tu jauti
Ką jaučiame abu
Noriu negirdėti
Bet, deja, girdžiu
Kaip tylim abu

Meilė lyg akla duobė
Įtraukia vis giliau
Bet einame toliau
Kylame lėtai
Mes esam kaip vaikai

Nebijok – aš su tavim
Tyliom svaigiom naktim
Jeigu vėjas mus nuneš
Aš glausiuos prie tavęs

Bėganti diena nubus
Ir atsimerks sapnai
Aš nenoriu atsibust
Galbūt tavęs nebus

Leisk viską tau atleist
Neklystančių nėra
Tu būsi paskutinis
Kurį pajėgs suprast
Mano širdis

Žodžiai, ištarti anksčiau
Lyg nebaigti darbai
Bet viską tu žinai
Vėjas neša mus
Tai kelias į namus

Nebijok – aš su tavim
Tyliom svaigiom naktim
Jeigu vėjas mus nuneš
Aš glausiuos prie tavęs

Bėganti diena nubus
Ir atsimerks sapnai
Aš nenoriu atsibust
Galbūt tavęs nebus


Gimimo diena

laukei tu atvėręs duris
ir nuo pat ryto džiaugeis.
rytas tau atrodė toks gražus,
šventišką stalą ruošei.

šiltas ir jaukus kambarys
laukė spalvotų gėlių.
degė ugnis židiny…
na nejaugi jau, nejaugi nieks neateis?

neliūdėk, jei draugai neaplankė tavęs,
tai žinok, jie nebuvo tikri.
tu uždek žvakutes, atsikvėpki lengvai,
šiandien tavo diena, gimimo diena.

geso pamažu židinys
ir telefonas tylėjo.
šalta kambary ir širdy…
na nejaugi jau, nejaugi nieks neateis?

neliūdėk, jei draugai neaplankė tavęs,
tai žinok, jie nebuvo tikri.
tu uždek žvakutes, atsikvėpki lengvai,
šiandien tavo diena, gimimo diena.

neliūdėk, jei draugai neaplankė tavęs,
tai žinok, jie nebuvo tikri.
tu uždek žvakutes, atsikvėpki lengvai,
šiandien tavo diena, gimimo diena.

(Pragrojimas)

neliūdėk, jei draugai neaplankė tavęs,
tai žinok, jie nebuvo tikri.
tu uždek žvakutes, atsikvėpki lengvai,
šiandien tavo diena, gimimo diena.

negailėk tų draugų, kam nesi tu brangus,
kas taip greitai pamiršo tave.
tu uždek žvakutes, atsikvėpki lengvai,
šiandien tavo diena, gimimo diena.


Nemylėjau tavęs

Tu sakai, kad aš nemoku būti paprasta,
Išdidi esu ir paslaptinga, bet šalta,
Kad esu tau per jauna, kad suprast nemoku,
Kad nemoku mylėt – aš tokia esu.

Tu manim labai tikėjai, aš to neverta.
Aš tavęs tik pagailėjau, kai kvietei mane.
Man patiko bučiniai, tavo šiltos rankos,
Bet kodėl, nežinau

Nemylėjau tavęs,
Bet tylėjau ilgai,
Man patiko tik būti su tavim.
Nemylėjau tavęs,
Nieko aš iš tavęs
Nelaukiau ir neprašiau,
Gal todėl, kad esu labai šalta,
Nemylėjau tavęs.

Prieš tave esu kalta ir tai pati žinau,
Kad per daug ilgai tylėjau ir daug ką slėpiau.
Su tavim aš tik žaidžiau, melavau tau viską,
Buvo gaila tavęs – tu toks vienišas.

Geras buvai tu man ir dieviškai gražus.
Su tavim radau ramybę, man buvai švelnus.
Man patiko būt šalia, su tavim kalbėtis,
Bet kodėl nežinau

Nemylėjau tavęs,
Bet tylėjau ilgai,
Man patiko tik būti su tavim.
Nemylėjau tavęs.
Nieko aš iš tavęs
Nelaukiau ir neprašiau,
Gal todėl, kad esu labai šalta,
Nemylėjau tavęs.

Nemylėjau tavęs,
Bet tylėjau ilgai,
Man patiko tik būti su tavim.
Nemylėjau tavęs,
Nieko aš iš tavęs
Nelaukiau ir neprašiau,
Gal todėl, kad esu labai šalta,
Nemylėjau tavęs.

Nemylėjau tavęs,
Bet tylėjau ilgai,
Man patiko tik būti su tavim.
Nemylėjau tavęs.


Sapnas

Du maži maži vaikai , mane aplankė naktį , kai aš miegojau
Jie kaip saulės spinduliai sušildė mano sapną , o aš dvejojau
Gal tai prabėgusi vaikystė , gal užmoršti seni draugai ?

Pried.
Kaip sugražinti tai , kas jau prabėgo ir negrįš , negrįš  tikrai
Nešk mane pas sapną nešk kad suraščiau kelią į vaikystės svajones

Jei aš galėčiau ten sugrįžt , bet naktis ne viską gali , ne viską kali
Aš geriau dainuosiu apie tai , ko širdis užmiršt negali , užmiršt negali
Gal tai prabėgusi vaikystė , gal užmoršti seni draugai ?

Pr.

Pragr

Gal tai prabėgusi vaikystė , gal užmiršti seni draugai ?

Pr. 2x


Daugiau fonogramų rasite pasirinę konkretų atlikėją šoniniame meniu >>>