Česlovas Gabalis

Jau paskelbta 656 fonogramų

Sudie

Viskas praeina , metas išsiskirt , kodėl ?   – neklausk  manęs
Bėgantis laikas , kurį sunku pamiršt mano dainą tau , su savim nuneš

Dalį širdies , dalį jausmų , kuriuos tau dalinu  , Kai esi šalia , kai manim tiki

Noriu paliest tavo rankas, noriu vėl tave atrast, Bet turiu išeit , kad sugrįžt atgal

 

Tariam sudie , mojam ranka , laikas neša nuo tavęs
Laukia kiti laukiami veidai

Tariam sudie , turim vilties vėlei grįžti , kol skambės

Mūs daina kuri yra skirta tik tau

 

solo
Liks atminty žodžiai šilti , jie neleis sušalt kely laikas svetur , neša pas tave

Noriu paliest tavo rankas, noriu vėl tave atrast, Bet turiu išeit , kad sugrįžt atgal

Pr.

Solo sax

Pr.2x

Mūs daina kuri yra skirta tik tau

 


Liūdesio akys

Vėl ruduo, vėl už lango lietus
Vėjas su vaikais braido po lapus
Dangumi plaukia ilgesys
Jo margi sparnai man kažką primins
Galbūt tave, gal tavas akis
Jos liūdnom žvaigždėm
Rudenio dangui pavirs

Liūdesio akys – nerašyti laiškai
Jūros ilgesys ir bangų aidai
Liūdesio akys – liūdnas žodis sudie
Lydi lietumi liūdną kelią atgal į tave
Aš tikiu, kad ruduo pasibaigs
Pasibaigs žiema ir išplauks ledai
Vėl sugrįš margaspalviai drugiai
Vasaros nakty susitiks keliai
Galbūt tave, gal tavas akis
Aš sutiksiu vėl jos liūdnas žvaigždes primins

Vėl ruduo, vėl už lango lietus
Vėjas su vaikais braido po lapus
Dangumi plaukia ilgesys
Jo margi sparnai man kažką primins

 


Laiškai

Tu pakelk dangun akis , danguje laiškai , nuo manęs rašyti tau dar vakar

Lyg balti laiškanešiai , paleista viltis ,  Neša debesys žodžius į saulę .

Nuneš toli , kur esi , juos skaityt gali , pakelk akis į dangų , pakelk akis į dangų

 

Laiškai , danguje laiškai , nuo manęs laiškai , nešantys manas mintis

Laiškai , danguje laiškai , nuo manęs laiškai , nešantys manas mintis

 

Jei pas mus iškris lietus , aš atsiūsiu tau lašus , šilto vasaros lietaus ir laiką

Nuo rudens iki žiemos kai dienas sunku skaičiuot mano laiškas tau primisns kad laukiu
Nuneš toli , kur esi , juos skaityt gali , pakelk akis į dangų , pakelk akis į dangų

 

Pr.                     Tik tau kas dien rašau

Solo           Pr.             Laiškai nešantys manas mintis


Lopšinė

Kai aplink šalta žiema ir lange tamsu Baltas sapnas nusileis miegok ir nepabusk
Jis minkšta ranka tyliai pasibels į namų duris

Ir apklos tave savo šiluma , vasara primins Kai po saulėtą pievą vėjas braidė

Dabino galvą gėlėmis ir kaip banga nuplauna smėlį nuo tavo rankų

 

Tyliai užmerk akis , lekia sapnai su balta pūga

Beldžias kažkas į duris , tai pas tave
Nebeklausk kur dingsta pėdos , jas seniai užklojo sniegas

Nebeklauska ar sapnui šalta , einant pas tave

Miega vėjas jau ir baltos snaigės ir kažkur sustoja laikas

Užsimerk ir šiltas sapnas vasarą primins

 

Kai po saulėtą pievą vėjas braidė

Dabino galvą gėlėmis ir kaip banga nuplauna smėlį nuo tavo rankų

 

Pr.   Pragrojimas    Pr.4x

 


Medžioklė baigiasi

Mėgstu medžiot su draugais, laukiu kol savaitgalis ateis
Lovoje šuva-pėdsekys, dreba miške gudrus žvėris
Bet atsitinka visaip, tenka tuščiomis namo pareit
Būna juodžiausių dienų, kai nėra nei briedžių nei šernų
Medžioklė baigėsi ir vyrai kalbasi, tiek daug progų vėl praleistų
Jei netaikli akis, esi nekoks šaulys, geriau važiuok žvejoti tu
Medžioklė baigėsi ir vyrai kalbasi, tiek daug progų vėl praleistų
Jei netaikli akis, esi nekoks šaulys, geriau važiuok žvejoti tu
Vyrai sustojo ratu, kyla vėl bokalai – daug kalbų
Snaudžia pajuodus giria, džiaugias girioj žvėrys o lia lia
Šiandien laimikis nekoks, šaudyti iš naujo reiks išmokt
Kai kitas kartas vėl bus, mes ragais papuošime namus
Medžioklė baigėsi ir vyrai kalbasi, tiek daug progų vėl praleistų
Jei netaikli akis, esi nekoks šaulys, geriau važiuok žvejoti tu
Medžioklė baigėsi ir vyrai kalbasi, tiek daug progų vėl praleistų
Jei netaikli akis, esi nekoks šaulys, geriau važiuok žvejoti tu
Laukia šeima alkana, laukia ir uošviai ir žmona
Baigės medžioklė seniai, sveiki vėl liko lapės ir vilkai
Aš į namus sugrįžtu, koją paskui koją vos velku
Šautuvas spaudžia pečius, namuose vėl tikras karas bus
Medžioklė baigėsi ir vyrai kalbasi, tiek daug progų vėl praleistų
Jei netaikli akis, esi nekoks šaulys, geriau važiuok žvejoti tu
Medžioklė baigėsi ir vyrai kalbasi, tiek daug progų vėl praleistų
Jei netaikli akis, esi nekoks šaulys, geriau važiuok žvejoti tu


Kanarėle

Kanarėle, paukšteli mielas,

Tu man pašvilpauk, pradžiugink sielą

Kanarėle, pasaulis mažas,

Tiek daug merginų ir visos gražios.

 

1. Pačiulbėk joms tyliai tyliai

Užburtos nakties serenada,

Kai alyvų kvapas verčia mirt

Nuo meilės kaip iš bado.

O gyvenimas vis eina,

Eina taip, kad jo nesimato.

Tik alyvų kvapas verčia mirt

Nuo meilės kaip iš bado.

 

PR. Kanarėle, primink man vardą,

Tos kur mano likimą bando

Kanarėle, primink man dainą,

Ji kaip laimė neturi kainos.

 

2. Mano kanarėlė – ji viena

Mažam narvely

Ji čiulba ulba per dienas,

Į laisvę skrist negali.

Mano kanarėle mes abu

Labai panašūs,

Dainuojam apie meilę sau

Vieni, nors nieks neprašo.

 

Pragr. 8 taktai

 

PR. Kanarėle, balseli mielas,

Tave išgirdus suvirpa siela

Kanarėle, dainų paukšteli

Pas mano meilę parodyk kelią.

 

2.


Princesės daina (su Inga Jankauskaite)

Užrakinta narvelyje
aš skraidyt negaliu
kaip paukštytė nelaisvėje
dieną naktį kenčiu

saulė kelsis virš miško,
tiktai švies ji kitiems,
be tavęs, mylimoji,
negaliu iškentėt.

kas gi man atsitiko?
ko taip svaigsta galva?
kur ramybė pradingo?
ko blaškausi liūdna?

padabada padabada
padabada padabada
padabada padabada
padabadapapapada

saulė kelsis virš miško,
tiktai švies ji kitiems,
be tavęs, mylimoji,
negaliu iškentėt.

kas gi man atsitiko?
ko taip svaigsta galva?
kur ramybė pradingo?
ko blaškausi liūdna?

padabada padabada
padabada padabada
padabada padabada
padabadapapapada


Čaka čaka

Tarytum perlai vandenyne , tai meilės salos , kitų nėra
Čia žemės rojus čia pačios neša kojos čia saulė šviečia ir nuotaika gera
Čia trūksta tik tavęs , likimas gal atves
Ir saulės nuprausti , mes šoksime nuogi

Čaka čaka , tik duoki savo ranką liūdėti jau užtenka , pašėlkim be tabu
Šoki šoki laukinį šokį pokį ir su visais dainuoki ei jaba dū badų
Šoki šokį pavėsyje bananų , judėk ritmu tamtamų ei jaba dū badų
Čaka čaka man duoki savo ranką ir įmeilės džiungles keliaukime abu

Čia niekada nebūna blogo oro ir visada tik šypsenos veiduos
Čia nesutiksim džiabado nedoro ir niekada bičiuliai neišduos
Gyvensime laimingai , vaikus mums neš flamingai Ir meilės krioklyje , paskesim aistroje

Pr.

Čia trūksta tik tavęs , likimas gal atves
Ir saulės nuprausti , mes šoksime nuogi

Pr.


Juoda Naktis

Juoda naktis , užmigo jau visi , tik drebina šiaurys skardinį stogą
Bandau atspėt , ką tu dabar veiki , ar tau dar be manęs nenusibodo
O ten lauke pavasaris nuožmus ir verkia katės po kaimyno langu

Man negana tavęs telefonu , man norisi tave paliesti rankom
Man negana tavęs telefonu , man norisi tave paliesti rankom

Aš negaliu užmigt todėl rūkau , tarp dūmų vien apie tave galvoju
Žiūriu pro langą , nieko nematau , o akyse vaidenas tavo kojos
Ir pro visus nematomus vartus , galėčiau prasiveržti aš kaip tankas

Pr.

Kur tu dabar , o gal tu ne viena ir kiekviena sekundė tarsi nuodas
Man nemiela ekrano žydruma , juoda naktis ir mintys mano juodos
O ten lauke pavasaris nuožmus ir katys verkia po kaimyno langu

Pr.2x


Daugiau fonogramų rasite pasirinę konkretų atlikėją šoniniame meniu >>>