Airis

Jau paskelbta 656 fonogramų

Su vasaros saule

Ar girdi, lietaus lašai, jie krenta tyliai ir taip lengvai

Ar jauti kaip arti ta diena tokia, tokia šviesi

Ar matai, kažkur toli, skleidžiasi gėlė, tokia trapi

Ją nuskinki atsargiai, nes skirta ji tau, tik tau vienai

 

Su vasaros saule, nušviesiu pasaulį, Su vasaros vėju apskriesiu aš jį

Pažvelgsiu į tolį, į jūras plačias, Matysiu kaip šėlsta laivai bangose

 

Kai nurims dangus, ir vėl naktis išskleis sparnus

Žvaigždės rodys kelią į sapnus šviesius

Mėnesienos apšviesta, šoksi tu vienui viena

Bet tave lydės daina kurią

 

Aš skirsiu tau, nežinau kad laikysi ją savo širdy

Ir kartosis dar tūkstantį kartų, Žodžiai tie, jie tau skiti

 

Pr.2x


Raganų puota (RMX)

Šoka basos raganaitės,
Trypia smagūs velniai,
O kaip surasti man tą vienintelę
Raganaitę čionai.

Ji puoton raganų ką tik atlėkė
Gal miškais, gal laukais
Ir išnyko tamsoj giliausioje –
Nesuranda velniai.

Aš pašauksiu raganaitę
Ne žodžiu, ne žodžiu,
Aš atvesiu ją puoton šėlstančion
Ne keliu, ne taku.

Ir vos rusenančią
Pakūrensim žaibais
Ir šoksim šoksime, trypsim trypsime,
Kol naktis pasibaigs.

O, saule,
Gaidžių giedoti dar nekviesk
Ir savo spinduliais neliesk –
Taip maža užburtos nakties.

O, saule,
Gaidžių giedoti dar nekviesk
Ir savo spinduliais neliesk –
Taip maža užburtos nakties.

Man mojuoja raganaitės šluotom
Savo, šaukia “Bravo” man velniai,
O mes vis šokame, trankiai šokame,
Dviese šokam smagiai .

Jos plaukuos, voratinklio gijose
Daug paklydo velnių
Ir akyse, klampiuose jos raistuose
Daug nuskendo širdžių

O, saule,
Gaidžių giedoti dar nekviesk
Ir savo spinduliais neliesk –
Taip maža užburtos nakties.

O, saule,
Gaidžių giedoti dar nekviesk
Ir savo spinduliais neliesk –
Taip maža užburtos nakties.

Man mojuoja raganaitės šluotom
Savo, šaukia “Bravo” man velniai,
O mes vis šokame, trankiai šokame,
Dviese šokam smagiai.

O, saule,
Gaidžių giedoti dar nekviesk
Ir savo spinduliais neliesk –
Taip maža užburtos nakties.

O, saule,
Gaidžių giedoti dar nekviesk
Ir savo spinduliais neliesk –
Taip maža užburtos nakties.

O, saule,
Gaidžių giedoti dar nekviesk
Ir savo spinduliais neliesk –
Taip maža užburtos nakties.

O, saule,
Gaidžių giedoti dar nekviesk
Ir savo spinduliais neliesk –
Taip maža užburtos nakties.

Taip maža
Taip maža užburtos nakties…

Taip maža
Taip maža užburtos nakties…

 


Marina (RMX)

Pasaulyje mačiau gražių merginų, Marina, tu gražiausia iš visų!
Ilgai pamiršti aš nebegalėjau, Sidabro garbanų, melsvų akių.

Ilgai matyt Marinos man neteko, Ilgėjausi jos per dienas, naktis…
Ir kai tiktai užgroja šitą šokį, Marina, aš matau tavas akis.

Marina, Marina, Marina, Gražiausia pasauly esi!
Marina, Marina, Marina, Tu mano širdies ilgesys.

Dėl šitos merginos Vaikinų daug kankinos,
Bet ji visiems atsako: „Oi ne, ne, ne, ne, ne!“
Dabar mane bučiuoki Kaip tu tiktai moki
Ilgai ir nenustoki, Oi ne, ne, ne, ne, ne.

Kada gatve tu praeini, Marina, Praeivių širdys garsiai plakti ima.
Ką vakar pažadėjai man, Marina, Dabar bandai paverst tai vien juokais.

Kai skambinu kas rytą tau, Marina, Mane vis tavo juokas neramina.
O jeigu su manim tau būna gera,  Kodėl tu meilę paverti juokais?

Marina, Marina, Marina, Gražiausia pasauly esi!
Marina, Marina, Marina, Tu mano širdies ilgesys.

Dėl šitos merginos Vaikinų daug kankinos,
Bet ji visiems atsako: „Oi ne, ne, ne, ne, ne!“
Dabar mane bučiuoki Kaip tu tiktai moki
Ilgai ir nenustoki, Oi ne, ne, ne, ne, ne.


Mano miela

Jau vasara praėjo ir greit ruduo ateis,
O tu lakstai po laukus su palaidais plaukais.
Tavo akys kaip dvi žvakės man šviečia naktyje,
Bet palauk, neskubėk, ateiki pas mane.

Ir aš sakau: mano miela, aš savo sielą
Tau atiduosiu, bet neparduosiu
Tau, tik tau, tik tau už viena naktį.
O tu drebi kaip eglutė,
Vejas pūtė, pūtė
Ir aš labai bijau tavęs netekti.
Nors tu ir ne gražuolė, bet myliu aš tave,
Nors kojytės tavo mažos, atbėki pas mane.
Ir sukos mūsų kūnai du šokio sūkury,
Tik dabar pamačiau, kad nieko neturi.

Ir aš sakau: mano miela, aš savo sielą
Tau atiduosiu, bet neparduosiu
Tau, tik tau, tik tau už viena naktį.
O tu drebi kaip eglutė,
Vejas pūtė, pūtė
Ir aš labai bijau tavęs netekti.

 


Daugiau fonogramų rasite pasirinę konkretų atlikėją šoniniame meniu >>>