Jau paskelbta 617 fonogramų

Gal per ilgai

Tai geriausia diena, būti drauge
Imki ranką ir veski mane.
Nebeleisk man paklyst, kol esam drauge.

Kiek sudėta dainų, kiek prikurta eilių
Kiek bemiegių naktų prie jų praleistų
Tiktai man sukurtų nėra tarp jų.

Gal per ilgai, gal per vėlai, bandėm suprasti vienas kitą
Gal per kvailai, gal per dažnai kartojome tuščius žodžius.
Gal per ilgai, gal per vėlai, bandėm suprasti vienas kitą
Gal per kvailai, gal per dažnai kartojom vienas kitam žodžius – tuščius

Negalvokit, kad lengva likti draugais,
Tai nuvalkiota frazė – tu puikiai žinai.
Niekada dar nebuvo taip sunku atleist.

Tiek sudėta dainų, tiek prikurta eilių,
Tiek bemiegių naktų prie jų praleistų,
Gal geriau jas būtume praleidę kartu.

Gal per ilgai, gal per vėlai, bandėm suprasti vienas kitą
Gal per kvailai, gal per dažnai kartojome tuščius žodžius.
Gal per ilgai, gal per vėlai, bandėm suprasti vienas kitą
Gal per kvailai, gal per dažnai kartojom vienas kitam žodžius – tuščius

(Gal per ilgai)      (Gal per ilgai)

Gal per ilgai, gal per ilgai, gal per vėlai
Gal per kvailai, gal per kvailai
Gal per ilgai, gal per vėlai, bandėm suprasti vienas kitą
Gal per kvailai, gal per dažnai kartojom vienas kitam žodžius – tuščius


39

Jei tau trisdešimt devyni, o tavęs dar nieks nemyli – Palanga nepadės.
Sakau tau iš širdies, nepadės.
Jei tau trisdešimt devyni, telefonas guli tyliai, tyli ant kėdės.
Gal jau užteks liūdėt, metas pajudėt.

Tau ne trisdešimt septyni, kad tu būtum nuobodus,
Ir ne keturiasdešimt du, kad nebūtum įdomus.
Ir man keista, ko tu tyli, keista, ko tu tyli,
Tau juk trisde-trisde-trisdešimt devyni.
(Trisdešimt devyni x3.)

Jei tau trisdešimt devyni, nesisveikina kaimynė, tai nupirk jai gėlių.
Ištark jai I LOVE YOU, po velnių.
Jei tau trisdešimt devyni, paskutinį sumuštinį, draugui atiduok,
Pats atsipalaiduok, su manim padainuok.

Tau ne trisdešimt septyni, kad tu būtum nuobodus,
Ir ne keturiasdešimt du, kad nebūtum įdomus.
Ir man keista, ko tu tyli, keista, ko tu tyli,
Tau juk trisde-trisde-trisdešimt devyni.

(Trisdešimt devyni x3.)

Pragrojimas.

Priedainis.


Skinsiu raudoną rožę

Žydi, kvepia margos gėlės
Šiandien liaunus daigelius aš vėl matau
Juokiasi žiedus iškėlę
Saulės spinduliams, ir man, ir tau

Skinsiu raudoną rožę ir atnešiu tau kas rytą dovanų
Lašą vilties ir grožio spindulį pavasario dienų
Rožės darželio gėlės, mūsų laimės ir draugystės šypsena
Širdį uždegs jos vėlei ir svajonė vėl nubus jauna.

pragrojimas.

Skamba, aidi linksmos dainos
Vėjas lydi jas tolyn tolyn lauku
Lauksiu tavęs ateinant
Bėgsiu pasitikt žiedų taku.

Skinsiu raudoną rožę, ji ant rankų degs tarsi liepsna skaidri
Tau iš toli pamosiu, savo ilgesiu jaunoj širdy
Rožę, raudoną rožę, aš atnešiu tau kas dieną dovanų
Lašą vilties ir grožio, Spindulį pavasario dienų

Skinsiu raudoną rožę ir atnešiu tau kas rytą dovanų
Lašą vilties ir grožio spindulį pavasario dienų
Rožės darželio gėlės, mūsų laimės ir draugystės šypsena
Širdį uždegs jos vėlei ir svajonė vėl nubus jauna.
ir svajonė vėl nubus jauna.
ir svajonė vėl nubus jauna.


Tu neklausk

Kur dingai mano mielas žmogau,
Kokiuos toliuos, keliuos pasiklydai,
Aš labai be tavęs pavargau,
Jau laukimas pavasariu žydi.

Šiltą ranką delne vėl jaučiu
Ir glaudžiuos prie tavęs tarsi vaikas,
Tik nereikia slėpti akių,
Daug ką keičia prabėgantis laikas.

Tu neklausk, tu neklausk, tu neklausk,
Neklausk kuo kančia vardu,
Kai liekame vieni du,
Neklausk, neklausk.

Tu neklausk, tu neklausk, tu neklausk,
Neklausk kuo meilė vardu
Kai liekame vieni du,
Neklausk, neklausk.

Taip šviesu ir ramu širdyje,
Nesinori tikrovėn sugrįžti.
Neišeik dar pabūki šalia,
Jau daugiau mums neduota suklysti.

Priedainis.

Žvelgsiu švelniai tau į akis,
Lūpos tyliai kažką sakys,
O širdy bus gili žaizda,
Kaip jaunystėj, kaip kažkada.

Priedainis.2x


Superstar

Love is enough for me
Paper planes will make you see
Simplicity
We kinda rock this bar
You look like a superstar

I wanna show you things I love about you
Holding hands and feeling so cool
All the things I love about you or
Sharing lips and kiss anytime
You’re so nice to make me feel right
Giving looks and dancing all night

We are the superstars, super, super, superstars
Yeah, we the ones, who have the power
We are the superstars, super, super, superstars
Yeah, we the ones, who have the power
We are the superstars, super, super, superstars
Yeah, we the ones, who have the power
We are the superstars, super, super, superstars
Yeah, we the ones, who have the power

I chose to running now
Where you are or where you go
Don’t running no
If love can make you mine
Deepest thoughts can come alive

I wanna show you things I love about you
Holding hands and feeling so cool
All the things I love about you or
Sharing lips and kiss anytime
You’re so nice to make me feel right
Giving looks and dancing all night

We are the superstars, super, super, superstars
Yeah, we the ones, who have the power
We are the superstars, super, super, superstars
Yeah, we the ones, who have the power
We are the superstars, super, super, superstars
Yeah, we the ones, who have the power
We are the superstars, super, super, superstars
Yeah, we the ones, who have the power

I wanna show you things I love about you
Holding hands and feeling so cool
All the things I love about you or
Sharing lips and kiss anytime
You’re so nice to make me feel right
Giving looks and dancing all night

We are the superstars, super, super, superstars
Yeah, we the ones, who have the power
We are the superstars, super, super, superstars
Yeah, we the ones, who have the power
We are the superstars, super, super, superstars
Yeah, we the ones, who have the power
We are the superstars, super, super, superstars
Yeah, we the ones, who have the power


“Dievas davė” – roko opera “Jūratė ir Kastytis

Kai šviesa vietoj laiko dar riejosi,
Ąžuolams kai dar tikom į gimines,
Dievas skyrė mums žemę Lietuvą,
Švelniai leidus perkūnu vadinama.

Dievas davė mums brangią dovaną,
Pasakyt kad brangi – pamiršo,
Saldžiai vagos kvepėjo garuodamos,
Jaukiai dainos sroveno į viršų.

Dievas davė mums brangią dovaną,
Pamokint kaip mylėt, pamiršo.
Kad nereikia jos trypti kojomis,
Kad privalom ją kelt į viršų.

Ir kai skliautas pavirto kalėjimu,
Kai susidrumstė laikas ir upės.
Dievas siuntė mums žodį Lietuva
Ir ant lopšio, ant lūpų ji tūpėsi

Pustė puslapiai, skleidėsi lapai
Ir iš knygų išdygo miestai,
Žodis lūpose vieversiu plakėsi
Žodis amžiais galėjo šviesti.

Dievas davė mums brangią dovaną,
Pamokint kaip mylėt, pamiršo.
Kad nereikia jos trypti kojomis,
Kad privalom ją kelt į viršų.

Kai ženklais vien kalbėjom ir lietėme,
Skiriamųjų ženklų nenešiojome,
Dievas žadino kraują Lietuvą,
Ir pavirto kariais artojai.

Vietoj grūdo į žemę gulėsi,
Savo kraują į žodį suliejo.
Ir daina nusidažė liūdesiu,
Bet ir vėl kaip kadaise skambėjo.

Dievas davė mums brangią dovaną,
Pamokint kaip mylėt, pamiršo.
Kad nereikia jos trypti kojomis,
Kad privalom ją kelt į viršų.

Dievas davė mums brangią dovaną,
Pamokint kaip mylėt, pamiršo.
Kad nereikia jos trypti kojomis,
Kad privalom ją –
Kad privalomą – kelt į viršų.


Vardan tos (tonacija C)

Mūsų šalį ir kalbą, ir širdį
Banga ta pati skalauja
Bičiuliai, kaimynai, ar girdit
Mes vieno kraujo

Ar kairę, ar dešinę renkamės
Tai tik vingiai, bet vienas kelias
Visus mus juk laiko ant rankų
Žili Čiurlionio karaliai

Kris naktis ir nušvis diena
Ir gyvybė tekėt nenustos
Mūsų kelio kryptis viena
Vardan tos

Vilkas vėlei užstaugs ant kalvos
Jei ištarsim visi kartu
Nėra kitos Lietuvos
Tik aš ir tu
Čia beginklis stipresnis už ginklą
Čia sudegina melą tiesa
Mus dar saugo didžiūnų paminklai
Mums dar šviečia didžiūnų dvasia

Tik čia nebaisu mums numirti
Tik čia mūsų laimės dienos
Kartu mes temokam pavirsti
Gyva gynybine siena

Kris naktis ir nušvis diena
Ir gyvybė tekėt nenustos
Mūsų kelio kryptis viena
Vardan tos

Vilkas vėlei užstaugs ant kalvos
Jei ištarsim visi kartu
Nėra kitos Lietuvos
Tik aš ir tu
Kol gintarą vyzdžiuos nokinam
Kol Vytis dar lekia šuoliais
Kol garbę dar tą pačią ginam
Tu mano brolis

Kris naktis ir nušvis diena
Ir gyvybė tekėt nenustos
Mūsų kelio kryptis viena
Vardan tos

Vilkas vėlei užstaugs ant kalvos
Jei ištarsim visi kartu
Nėra kitos Lietuvos
Tik aš ir tu

 


Gėlė

Leisk meilės man įkvėpti ir nuostabia gėle žydėti,
Ant tavo lūpų tariančio švelnius žodžius.
Gal per ilgai mes laukėm, vis slėpdami jausmus po kaukėm,
Bet patikėti žodžiais tavo vėl galiu.

Surask mane tarp tūkstančio žiedų..

Lig nenuskinta gėlė, trokštanti karštai mylėt,
Pavasario žieduos paklydus laukiu vis tavęs,
Gal sapnai iš praeities, kelią pas mane nuties,
Ir saulės spinduliai auksiniai sugrąžins tave, tave.

Prašau neleisk pamiršti plaukuos švelnumo tavo pirštų,
Kali liesdavai nežemiškoj aistroj naktų.
Gal per jauni mes buvom, išgąsdinom tada fortūną,
Bet patikėti žodžiais tavo vėl galiu.

Surask mane tarp tūkstančio žiedų..

Lig nenuskinta gėlė, trokštanti karštai mylėt,
Pavasario žieduos paklydus laukiu vis tavęs,
Gal sapnai iš praeities, kelią pas mane nuties,
Ir saulės spinduliai auksiniai sugrąžins tave, tave.

Pragrojimas.    Priedainis


Man nereikia debesų (tonacijos D ir E)

Pažiūrėk man į akis, nuliūdę jos nes graudžiai verkia,
Kada grįžtu aš į namus, o ten tyla taip skaudžiai spengia.
Kai jau užgesęs židinys manęs seniai namuos nelaukia,
Dažnai ir pats nesuprantu, kur mano laivas tyliai plaukia.

Man nereikia debesų iš jūsų nupiešto dangaus,
Noriu aš tiktai dainuot, nes tai mano širdyje,
Man nereikia tik sparnų, neskraidau aš dangumi
Noriu aš tiktai dainuot, patikėkit manimi.

Neturiu aš daug draugų, verčiuos į klouną kai to reikia,
Pavargau aš nuo kalbų, kurios mane taip skaudžiai veikia,
Nekenčiu aš pats savęs, kai prieš jus turiu vaidinti,
Jūs man sakot męs draugai, o aš bandau jus prisiminti.


AČIŪ JUMS

Rudenėjančiom gatvėm, sklaidant vėjui lapus
Vis aplanko kas metai šventė mano namus.
Lietus lyja už lango, o namie šiluma,
Susirinko pasveikint ir draugai, ir šeima.

Ačiū jums kurie šalia ir nelaimėj, ir džiaugsme
Mūsų metai bėgs pirmyn, na ir tegul…
Nebijokime nakties, pakalbėkim iš širdies,
Tegul muzika skambės lyg paryčių.

Žvakės ir gėlės, ir svečių klegesys,
Palinkėjimai tostai iš visos jų širdies.
Tad neverta liūdėti,  tu ne vienas esi,
Kad ir kas benutiktų, laimė kad gyveni.


Daugiau fonogramų mato tik prisijungę vartotojai. Registruotis/jungtis čia >>>